Markku Pohjola

Född: 1948
Utbildning: ekonom, Helsingfors handelshögskola

Tidigare uppdrag

 • Nordea Bank Finland Abp
  • verkställande direktör 2001–2008
 • Nordea Bank AB (publ)
  • vice koncernchef 2002–2008
 • Nordea Abp
  • vice verkställande direktör 2000–2002
 • Nordic Baltic Holding Abp
  • vice verkställande direktör 1999–2000
 • MeritaNordbanken Abp
  • vice verkställande direktör 1998–1999
 • Merita Bank Abp
  • vice verkställande direktör 1995–1997
 • Flera expert- och chefsuppdrag på olika banker 1972–1995

Aktuella förtroendeuppdrag

 • Koskitukki Oy, styrelseordförande 2014–
 • Koskisen Oy, styrelseordförande 2017–
 • Finansinspektionen, direktionsmedlem 2018–
 • Boardman Oy, partner 2011–
 • Rangunkorpi Oy, styrelseordförande 2002–