Liisa Siika-aho

Avdelningschef, överdirektör, SHM, avdelningen för social trygghet och försäkringar 2022–

Född: 1979
Utbildning: magister i administrativa vetenskaper

Tidigare uppdrag

 • SHM, förmånsenheten
  • direktör 2015– (tjänstledig 12/2022–) 
 • FPA
  • Centret för internationella ärenden, Försäkringar och förmåner 
   • biträdande direktör 2014–2015
  • Helsingfors försäkringsdistrikt, Internationella ärenden och familjeförmåner 
   • byråchef 2011–2013
  • Hälsovårdsavdelningen, Gruppen för sjukpensioner
   • servicechef 2008–2011
  • Avdelningen för pensioner och utkomstskydd, Gruppen för sjukpensioner och handikappförmåner
   • planerare 2006–2008
   • försäkringssekreterare 2004–2006

Nuvarande förtroendeuppdrag

 • Kommittén för den sociala trygghetsreformen 
  • vice ordförande 2020–
 • Arbetshälsoinstitutets direktion 
  • vice ordförande 2021–
 • Folkpensionsanstaltens delegation 
  • medlem 2020–
 • Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsdelegation 
  • medlem 2020–
 • Ordförande i flera arbetsgrupper för olika lagstiftningsprojekt 

Tidigare förtroendeuppdrag

 • viceordförande i Pensionsskyddscentralens styrelse, till 2022
 • Suppleant i LPA:s styrelse, till 2022