Leena Kallasvuo

Född: 1956
Utbildning: Ekonomie magister

Tidigare uppdrag

 • OP Gruppen
  • Revisionsdirektör, 2010–2019
 • Finansinspektionen
  • Avdelningschef, byråchef, expertuppdrag 2005–2010
 • Trema (Treasury Management) Oy
  • Projektchef, 2000–2005
 • Aktia Sparbank
  • Avdelningschef 1997–2000
 • OKO Bank
  • Projektchef, Treasury 1996
 • Sparbankernas Central-Aktie-Bank
  • Expert- och chefsuppdrag 1983–1995

Nuvarande förtroendeuppdrag

 • Finlands Röda Kors, medlem av revisionsutskottet

Tidigare förtroendeuppdrag

 • Interna revisorer rf, styrelsemedlem 2013–2017