Lasse Heiniö

Född: 1951
Utbildning: filosofie magister, Helsingfors universitet, SGF, social- och hälsovårdsministeriet

Tidigare uppdrag

 • Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
  • verkställande direktör 2014–2015
 • Arbetspensionsförsäkringsbolaget Pensions-Fennia
  • verkställande direktör 2001–2013
  • vice verkställande direktör 1998–2001
 • Arbetspensionsförsäkringsbolaget Pensions-Sampo
  • aktuariedirektör, vice verkställande direktör 1983–1998
 • Tapiola-bolagen
  • försäkringsmatematiker 1981–1983
 • Helsingfors universitet
  • forskningsassistent 1978–1980

Tidigare förtroendeuppdrag

 • Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, styrelsemedlem 1998–2014
 • Association Européenne des lnstitutions Paritaires (AEIP), styrelsemedlem 2001–2014
 • Försäkringsbolaget Fennia, styrelsemedlem 2001–2012
 • Liv-Fennia, styrelsemedlem 2001–2009
 • Pensionsförhandlingsgruppen ca 2005–2013