Kaisa Forsström

Avdelningschef, försäkringstillsyn 2017–

Född: 1965
Utbildning: Jur.kand. (numera jur.mag.), HHJ (Godkänd styrelsemedlem), direktör

Tidigare befattningar

 • Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
  • verkställande direktörens ersättare 2012–2017
  • medlem av ledningsgruppen, bolagsjurist 2004–
  • jurist, avdelningschef 1994–
  • indrivningsjurist 1992–
 • Sparbanken i Eura
  • bankjurist 1989–1992
Kaisa Forsstrom

Kaisa Forsström

Avdelningschef

E-post: kaisa.forsstrom@finanssivalvonta.fi