Jarmo Parkkonen

Avdelningschef, marknads- och uppförandetillsyn 2009–

Född: 1964
Utbildning: juris kandidat, ekonomie magister

Tidigare befattningar

  • Finansinspektionen
    • biträdande direktör/avdelningschef, marknadstillsyn 2007–2008
    • byråchef 2000–2007
  • Finansministeriet, specialsakkunnig, lagberedning 1997–1999
  • Finansinspektionen, marknadsexpert 1993–1997
  • Bankinspektionen, bankinspektör 1992–1993
  • Esbo skattebyrå, skattesekreterare, företagsbeskattning 1990–1992

Nuvarande förtroendeuppdrag

  • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE, ordförande i direktionerna för bankärenden och värdepappersärenden
Jarmo Parkkonen

Jarmo Parkkonen

Avdelningschef

E-post: jarmo.parkkonen@finanssivalvonta.fi