Janne Häyrynen

Enhetschef, juridiska enhet 11/2022–

Född: 1971
Utbildning: juris kandidat, ekonomie doktor, docent i värdepappersmarknadsrätt (Helsingfors universitet)

Tidigare uppdrag

 • Finansministeriet
  • Finansmarknadsavdelningen, Chef för enheten för kapitalmarknaderna och infrastrukturen 2019–11/2022, lagstiftningsråd 2011–11/2022
  • Finansmarknadsavdelningen, Chef för enheten för kapitalmarknaderna och infrastrukturen 2017–2018
 • Finansinspektionen
  • Avdelningen för marknadstillsyn, marknadsövervakare 2002–2011
 • Polisyrkeshögskolan
  • Forskningsenheten, forskare 1999–2002