Jaana Rissanen

direktör, social- och hälsovårdsministeriet, Enheten för pensioner och privatförsäkringar 8/2021–

Född: 1968
Utbildning: Juris kandidat (motsvarar numera juris magister)

Tidigare uppdrag

 • Pensionsskyddscentralen (juridiska avdelningen)
  • utvecklingschef/enhetschef 2013–7/2021
  • utvecklingschef/enhetschef, internationella ärenden 2006–2012
  • utvecklingschef 2003–2006
  • kontaktchef 2001–2002
  • jurist 1999–2000
 • Social- och hälsovårdsministeriet (försäkringsavdelningen)
  • överinspektör 1997–1999
  • inspektör 1997
  • praktikant 1997

Nuvarande förtroendeuppdrag

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE, styrelsemedlem 2021–
 • Besvärsnämnden för social trygghet, ordförande, med uppdraget som bisyssla 8/2021–

Tidigare förtroendeuppdrag

 • Besvärsnämnden för social trygghet, juristmedlem, med uppdraget som bisyssla, 2018–7/2021
 • Finlands Juristförbund
  • medlem av utskottet för den privata sektorn 2001–2004
 • Finlands Juristförbund, Naisjuristit – Kvinnliga jurister ry
  • vice ordförande 2000–2001
  • styrelsemedlem 1998–1999