Jaakko Weuro

Lagstiftningsråd, finansmarknadsavdelningen, finansministeriet 2014–

Född: 1980
Utbildning: juris magister

Tidigare befattningar

 • Finansministeriet, finansmarknadsavdelningen
  • Konsultativ tjänsteman 2014–2018
  • Äldre regeringssekreterare 2013–2014
  • Regeringssekreterare 2011–2013
 • Statens säkerhetsfond
  • Sekreterare i fullmäktige 2013–2014

Nuvarande förtroendeuppdrag

 • Finska Bibelsällskapet rf, styrelseledamot (ordförande för revisionskommittén) 2017–
 • Mikael Agricola Stiftelsen sr, styrelseledamot 2017–
 • Helsingfors kyrkliga samfällighet, gemensamma kyrkorådet och kyrkofullmäktige, suppleant 2015–