Heli Backman

avdelningschef, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet 2020 −

Född: 1970
Utbildning: juris magister, Åbo universitet

Tidigare uppdrag

 • Pensionsskyddscentralen 2017–2020
  • direktör
 • Social- och hälsovårdsministeriet, försäkringsavdelningen 2009–2017
  • direktör, pensionsförsäkringsenheten
 • Social- och hälsovårdsministeriet, försäkringsavdelningen 2008–2009
  • regeringsråd, planeringsenheten
 • Inrikesministeriet, kommunavdelningen 2003–2008 (tjänsten förlagd till finansministeriet 1.1.2008–31.5.2008)
  • regeringsråd
 • Finansministeriet, personalavdelningen 2002–2003
  • överinspektör
 • Social- och hälsovårdsministeriet, försäkringsavdelningen 2001–2002
  • överinspektör
 • IAET-kassan 2000–2001
  • uppdrag i anslutning till slutförande av fusionen
 • Farmaseuttisen ja erityisteknisen henkilöstön työttömyyskassa 1998–2000
  • direktör för arbetslöshetskassan
 • Farmaseuttisen henkilöstön työttömyyskassa
  • direktör för arbetslöshetskassan

Tidigare förtroendeuppdrag

 • LPA, delegationens vice ordförande 2018–2020
 • Besvärsnämnden för olycksfallsärenden, vice ordförande 2016–2017
 • Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, vice ordförande 2007–2011
 • Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, suppleant 2003–2015
 • Kommunernas pensionsnämnd, suppleant 2003–2004