Hannu Ijäs

Tf. avdelningschef, Social- och hälsovårdsministeriet, avdelningen för social trygghet och försäkringar 1.1.2020–
Direktör, Social- och hälsovårdsministeriet , enheten för pensioner och privatförsäkringar,  2017–

Född: 1965
Utbildning: vicehäradshövding, juris kandidat

Tidigare befattningar

 • Social- och hälsovårdsministeriet, försäkringsmarknadsenheten
  • direktör 2013–2017
 • Tryg Forsikring, filialen i Finland
  • direktör för ersättningstjänster 2010–2013
  • produktdirektör 2007–2009
 • Finska Försäkringsbolagens Centralförbund
  • skadeförsäkringschef 2003–2006
  • jurist 1994–2002
 • Andra sakkunnig- och juristuppdrag från och med 1987

 Nuvarande förtroendeuppdrag

Ordförande och medlem i flera arbetsgrupper vid SHM och andra ministerier