Hannu Ijäs

Försäkringsmarknadsenheten, direktör, Social- och hälsovårdsministeriet 2013–

Född: 1965
Utbildning: vicehäradshövding, juris kandidat

Tidigare befattningar

 • Tryg Forsikring, filialen i Finland
  • direktör för ersättningstjänster 2010–2013
  • produktdirektör 2007–2009
 • Finska Försäkringsbolagens Centralförbund
  • skadeförsäkringschef 2003–2006
  • jurist 1994–2002
 • Andra sakkunnig- och juristuppdrag från och med 1987

 Nuvarande förtroendeuppdrag

Ordförande och medlem i flera arbetsgrupper vid SHM och andra ministerier