Armi Taipale

Avdelningschef, Kapitalmarknadstillsyn, 8/2019-

Född: 1981
Utbildning: juris magister, ekonomie magister

Tidigare befattningar

  • finansministeriet, finansmarknadsavdelningen
    • chef för enheten för kapitalmarknaderna och infrastrukturen 2015–2019
    • ekonom och jurist i olika befattningar 2007–2015

Tidigare förtroendeuppdrag

  • suppleant i styrelsen för Statens pensionsfond 2018–2019
  • medlem i Centralhandelskammarens revisionsnämnd 2010–2016
Armi Taipale

Armi Taipale

Avdelningschef

E-post: armi.taipale@finanssivalvonta.fi