Presskonferens  

Finansiell ställning i företagen under tillsyn