Lyhyeksimyynti (historia)

Positionsdata uppdateras dagligen efter kl. 10 på förmiddagen och efter kl. 17 på eftermiddagen. Finansinspektionen publicerar historiska data om korta positioner som uppnått eller stigit över tröskelvärdet 0,5 % av bolagets emitterade aktiekapital och positionen vid den tidpunkt då den position som tidigare stigit över 0,5 % har fallit under detta tröskelvärde.