Gå direkt till innehållet

Lyhyeksimyynti (historia)

Positionsdata uppdateras dagligen efter kl. 10 på förmiddagen och efter kl. 17 på eftermiddagen. Finansinspektionen publicerar historiska data om korta positioner som uppnått eller stigit över tröskelvärdet 0,5 % av bolagets emitterade aktiekapital och positionen vid den tidpunkt då den position som tidigare stigit över 0,5 % har fallit under detta tröskelvärde.