Kysymyksiä tokeneista ja ICOista

 1. Mikä taho on tokenien liikkeeseenlaskija (issuer)?
 2. Mikä taho markkinoi/myy tokeneita ICOssa? Markkinoidaanko/myydäänkö tokeneita oman sivuston, kauppapaikan vai jonkin alustan kautta?
 3. Onko tokenien liikkeeseenlaskijalla tai markkinoijalla/myyjällä jokin toimilupa? Jos on, niin mikä?
 4. Paljonko varoja (euroina) ICOssa kerätään (soft cap/hard cap)?
 5. Mikä on kerättävien varojen käyttötarkoitus?
 6. Kuvaa kenelle tokeneita tarjotaan/markkinoidaan ICOssa?
  • Kenelle tahansa (sijoittajille yleensä)?
  • Palvelun tms. (potentiaalisille) käyttäjille?
  • Ennalta määrätylle rajatulle joukolle?
   • Kuinka monelle?
   • Miten joukko on ennalta rajattu?
  • Muille, kenelle?
 7. Mihin tokenit oikeuttavat? Miten nämä oikeudet on dokumentoitu (esim. ehdot)?
  • Osinkoon, korkoon tai muuhun tuottoon liikkeeseenlaskijalta?
   • Mihin?
   • Miten tuotto määräytyy?
   • Mikä on tuoton maksumenettely käytännössä?
   • Onko tokeneilla eräpäivää tai juoksuaikaa?
  • Liikkeeseenlaskijan palveluun tai tuotteeseen?
   • Mihin palveluun tai tuotteeseen?
   • Milloin ja millä ehdoilla?
  • Tokeneilla voi maksaa?
   • Mitä ja missä?
  • Pääoman palautukseen?
   • Onko liikkeeseenlaskija sitoutunut lunastamaan tokeneita takaisin?
   • Milloin ja millä ehdoilla?
  • Muuhun, mihin?
 8. Mikä on sijoittajan intressi ostaa tokeneita? Millä argumenteillä tokeneita markkinoidaan?
  • Tuotto-odotus?
  • Palvelun käyttö?
  • Maksaminen?
  • Arvonnousu?
  • Lisätokenien ansainta?
 9. Mitkä ovat tokenien merkintäehdot?
  • Paljonko yksi token maksaa? Millä tokenit maksetaan?
  • Miten tokenit maksetaan?
  • Onko merkinnällä vähimmäis- tai enimmäismäärää/sijoittaja?
  • Hyväksytäänkö kaikki merkinnät?
  • Mikä on tokenien "merkintäaika"?
 10. Milloin ja miten tokenit siirretään ICOon osallistuneille sijoittajille? Kuka tästä vastaa?
 11. Miten tokeneita säilytetään?
  • Tarjoaako säilytyksen jokin kolmas osapuoli?
  • Missä maassa säilytysyhteisö toimii ja onko sillä toimilupa?
 12. Millaisen todisteen sijoittajat saavat tokenien omistuksesta?
 13. Pitääkö joku kirjaa tokenien haltijoista tai kenellä/missä on heistä tieto?
 14. Voiko tokenit luovuttaa vapaasti kenelle tahansa? Saavatko tokenin ostajat samat oikeudet kuin myyjillä oli?
 15. Voiko tokeneita hankkia jostain ICOn jälkeen?
 16. Tulevatko tokenit jonnekin kaupankäynnin kohteeksi?
 17. Onko tokenien määrä rajattu?
 18. Ovatko kaikki ICOssa tarjottavat tokenit keskenään samanlaisia? Eli onko sijoittajalle sama, minkä tokenin hän omistaa?
 19. Minkä maan lakia tokeneneihin ja ICOon sovelletaan? Missä mahdolliset riita-asiat ratkaistaan?
 20. Jos virtuaalivaluutan taustalla toimii virtuaalivaluutan arvon vakauttamiseen pyrkivä mekanismi (ns. stablecoinit), kuvaile mekanismin toiminta. Toimita asiasta sekä juridinen että tekninen kuvaus.