Finanssivalvonnan allekirjoittamat AIFM-yhteistyösopimukset

Finanssivalvonta on allekirjoittanut AIFM-direktiivin tarkoittamat yhteistyösopimukset seuraavien viranomaisten kanssa.

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetussa direktiivissä 2011/61/EU esitetään yhtenä kolmansiin maihin liittyvän toiminnan edellytyksenä, että vaihtoehtorahaston hoitajan kotivaltion viranomaisen ja kyseisen kolmannen maan valvontaviranomaisen välillä on otettu käyttöön asianmukaisia yhteistyöjärjestelyjä. Finanssivalvonta on ottanut käyttöön tarkoitettuja yhteistyöjärjestelyjä seuraavien kolmannen maan valvontaviranomaisten kanssa. Vaihtoehtorahastojen hoitajien on yhteistyöjärjestelyjen ohella huomioitava myös muut toiminnalle sääntelyn asettamat vaatimukset*

  Finanssivalvonnan allekirjoittamat AIFM-yhteistyösopimukset
Albania  The Albanian Financial Supervisory Authority
Australia The Australian Securities and Investment Commission
Bahamasaaret The Securities Commission of The Bahamas
Bermuda The Bermuda Monetary Authority
Brasilia The Comissão de Valores Mobiliáros do Brasil
Brittiläiset Neitsytsaaret The British Virgin Islands Financial Services Commission
Caymansaaret The Cayman Islands Monetary Authority
Dubai The Dubai Financial Services Authority
Guernsey The Guernsey Financial Services Commission
Hong Kong Monetary Authority of Hong Kong (HKMA, Hong Kong SAR)
The Securities and Futures Commission of Hong Kong
Iso-Britannia Financial Conduct Authority (FCA)**
Israel The Israel Securities Authority
Japani The Financial Services Agency of Japan (JFSA)
The Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan (METI)
The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF)
Jersey The Jersey Financial Services Commission
Kanada The Ontario Securities Commission
The Autorité des marches financiers (Quebec)
The Alberta Securities Commission and the British Columbia Securities Commission
Makedonia The Securities and Exchange Commission of the Republic of Macedonia (Former Yugoslav Republic of Macedonia)
Malesia  The Securities Commission of Malaysia
Mansaaret The Financial Supervision Commission of the Isle of Man
Meksiko The National Banking and Securities Commission of the United Mexican States (CNBV)
Montenegro  The Securities Commission of the Republic of Montenegro
Singapore The Monetary Authority of Singapore
Srprska The Republic of Srpska Securities Commission
Sveitsi The Swiss Financial market Supervisory Authority (FINMA)
Thaimaa The Securities and Exchange Commission Thailand
Yhdysvallat  The Securities and Exchange Commission of the United States of America
The Office of the Comptroller of the Currency and the Board of Governors of the Federal Reserve System
The United States Commodity FuturesTrading Commission (CFTC)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on julkistanut 18.10.2013 sivuillaan taulukon kaikkien Euroopan valvontaviranomaisten allekirjoittamista yhteistyösopimuksista kolmansien maiden viranomaisten kanssa. 

 * Kts. HE 94/2013 vp 20: 2-4 §:t,  Komission delegoitu asetus 231/2013 artikla 78.
** Yhteistyösopimus tulee voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2021.