Peruspankkipalvelut

Mitä ovat peruspankkipalvelut?

Peruspankkipalveluihin kuuluvat perusmaksutili ja siihen liittyvä tilinkäyttöväline, kuten debit-kortti ja verkkopankkitunnukset, mahdollisuus nostaa käteistä rahaa, maksutapahtumien toteuttaminen sekä sähköinen tunnistusväline. Peruspankkipalveluita eivät sitä vastoin ole esimerkiksi luotolliset tilit tai erilaiset luottokortit.

Voiko pankki kieltäytyä avaamasta minulle perusmaksutiliä?

Pankin on tarjottava perusmaksutilipalvelua yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi kaikille kuluttaja-asiakkaille, jotka asuvat laillisesti ETA-valtiossa. Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää peruspankkipalveluita pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin ammatin- tai elinkeinotoiminnan harjoittamiseen.

Talletuspankki voi kieltäytyä perusmaksutilin avaamisesta ja perusmaksutiliin liittyvien maksupalveluiden tarjoamisesta lähinnä vain rahanpesusäännöksistä johtuvasta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi, jos pankki ei pysty varmistamaan asiakkaan henkilöllisyyttä luotettavasti.

Jos talletuspankki kieltäytyy avaamasta kuluttaja-asiakkaan perusmaksutiliä tai tarjoamasta perusmaksutiliin liittyvää maksupalvelua, se ilmoittaa asiakkaalle kieltäytymisen perusteen viivytyksettä, kirjallisesti ja maksutta. Samalla pankki antaa asiakkaalle riittävän selvityksen muutoksenhakuun liittyvistä menettelytavoista.

Mitä ovat perusmaksutilipalvelut?

Perusmaksutilipalveluihin kuuluvat muun muassa

  • palvelut perusmaksutilin avaamiseksi, käyttämiseksi ja sulkemiseksi
  • varojen tallettaminen
  • käteisen nostaminen ETA-valtiossa
  • maksutapahtumien toteuttaminen tilisiirroilla esimerkiksi verkkopalveluissa, pankin konttoreissa ja pankkipäätteillä sekä tilisiirrot pysyväistoimeksiantoina, suoramaksuina ja suoraveloituksina
  • maksutapahtumien toteuttaminen maksukortilla myös verkossa.

Palvelutapahtumien lukumääriä ei saa rajoittaa.

Voiko pankki kieltäytyä antamasta verkkopankkitunnuksia?

Perusmaksutilipalveluun kuuluvat myös verkkopankkitunnukset eli vahva sähköinen tunnistusväline, jos pankki tarjoaa sitä muille asiakkaille. Pankki voi evätä sähköisen tunnistuspalvelun vain, jos asiakkaalla ei ole esimerkiksi henkilötunnusta tai häntä ei ole merkitty väestötietojärjestelmään. Näissä tapauksissa pankin on tarjottava rajoitetumpaa, vain perusmaksutiliin ja siihen liittyvien palveluiden käyttämiseen soveltuvaa sähköistä tunnistusmenetelmää.

Miten perusmaksutilisopimuksen voi lopettaa?

Asiakas voi irtisanoa perusmaksutilisopimuksen milloin tahansa, eikä talletuspankki voi veloittaa irtisanomisesta maksua.

Talletuspankki voi irtisanoa perusmaksutilin vain jos maksutilillä ei ole ollut tapahtumia 24 peräkkäisen kuukauden aikana tai jos asiakas ei enää asu laillisesti ETA-valtiossa. Pankki ilmoittaa tilin irtisanomisesta ja irtisanomisperusteesta kirjallisesti vähintään kaksi kuukautta ennen irtisanomisen voimaantuloa.

Talletuspankki voi purkaa perusmaksutilisopimuksen, jos asiakas on

  • tahallisesti käyttänyt maksutiliä laittomaan tarkoitukseen
  • antanut virheellisiä tietoja tai
  • jättänyt antamatta tietoja, ja oikeat tiedot olisivat johtaneet perusmaksutilihakemuksen hylkäämiseen.

Tili halutaan siirtää toiseen pankkiin. Miten pitää toimia?

Maksutilin voi siirtää toiseen pankkiin tilin siirtopalvelulla. Uudelle pankille annetaan tarvittavat tiedot, ja asiakas valtuuttaa sen pyytämään tilin siirtämisen edellyttämät tiedot nykyiseltä pankilta.

Katso myös