Kaupparaportointi

EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen (EU) 600/2014 (MiFIR) 26 artiklan mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava täydelliset ja täsmälliset tiedot rahoitusvälineillä toteutetuista liiketoimista viimeistään seuraavan työpäivän aikana.

Keitä kaupparaportointivelvollisuus koskee?

Kaupparaportointi koskee:

  • sijoituspalvelun tarjoajia, jotka toteuttavat liiketoimia rahoitusvälineillä
  • sijoituspalvelun tarjoajia, jotka vastaanottavat ja välittävät toimeksiantoja muulle sijoituspalvelun tarjoajalle toteuttamista varten
  • kauppapaikan ylläpitäjiä, kun sen järjestelmien välityksellä toteutetaan MiFIRin soveltamisalaan kuulumattoman yrityksen liiketoimia
Sijoituspalvelujen tarjoajat

Sijoituspalvelun tarjoajia, joita kaupparaportointi koskee, ovat sijoituspalveluyritykset, luottolaitokset, siltä osin kuin ne tarjoavat sijoituspalveluja ja/tai harjoittavat sijoitustoimintaa, ja sijoituspalveluja tarjoavat rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahaston hoitajat.

Mitä rahoitusvälineita kaupparaportointi koskee?

MiFIR 26 artiklan 2 kohta määrittelee ne rahoitusvälineet, joita koskevat liiketoimet on raportoitava. Niitä ovat:

  1. rahoitusvälineet, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa kauppapaikassa tai joiden osalta on tehty kaupankäynnin ottamista koskeva pyyntö
  2. rahoitusvälineet, joiden kohde-etuutena olevalla rahoitusvälineellä käydään kauppaa kauppapaikassa
  3. rahoitusvälineet. joiden kohde-etuutena on indeksi tai kori, joka koostuu rahoitusvälineistä, joilla käydään kauppaa kauppapaikassa

Mitä pitää raportoida?

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

Rahoitusvälineillä toteutetut liiketoimet

 

 

viipymättä tai seuraavana päivänä

 

Milloin kaupat ilmoitetaan?

Ilmoita kaupat Finanssivalvonnalle viimeistään kauppapäivää seuraavana työpäivänä.

Näin ilmoitat
  1. Rekisteröidy tiedonkeruupalveluun: https://dcs.bof.fi
  2. Odota Finanssivalvonnan hyväksyntää ja kertakäyttösalasanaluetteloa
  3. Toimita kaupparaportti lomakkeella, tiedostona tiedonkeruupalvelussa tai SFTP-yhteyttä käyttäen

     Kaupparaportoinnin tekninen ohje.

Kaupparaportoinnin testipalvelu

Testaa kaupparaportointia ennen tuotantoraportoinnin aloittamista. Testipalveluun rekisteröityminen tapahtuu samoin kuin tuotantopalveluunkin. Testitiedonkeruupalvelu on osoitteessa https://test.dcs.bof.fi.

Tarkemmin kaupparaportoinnista

Kumpikin liiketoimen osapuolena oleva sijoituspalvelun tarjoaja raportoi kaupan omasta puolestaan. Seuraavien tietojen on kuitenkin täsmättävä molempien raporteissa: paikka, kaupankäyntiaika, määrä, hinta, valuutta, ennakkomaksu, ennakkomaksun valuutta ja rahoitusvälineen tiedot.

Kaupparaporttien kokonaiskuvan tulee kuvastaa muutokset raportoijan positiossa tai tämän asiakkaan positiossa kaupan seurauksena. Raporteista tulee myös ilmetä raportoijan, vastapuolen, asiakkaiden ja näiden puolesta valtakirjalla toimivien osapuolten roolit.

Välitetyt toimeksiannot tulee raportoida itse tai sopia niiden raportoinnista vastaanottavan sijoituspalvelun tarjoajan kanssa.

Liiketoimi tulee raportoida useassa raportissa, mikäli kaupankäyntityyppi sitä edellyttää. Samasta liiketoimesta saattaa muodostua useampi kaupparaportti, esimerkiksi, jos toteutettu liiketoimi jaetaan useammalle asiakkaalle.

Tiedotteet

Kaupparaportointia koskevista muutoksista ja ajankohtaisista asioista ilmoitetaan Rahoitusvälineiden markkinat (MiFID II ja MiFIR) -uutiskirjeillä.

Finanssivalvonnan kaupparaportoinnin webinaari 24.10.2022

Ilmoitukset kaupparaportoinnin virheistä ja puutteista

Kaupparaportoinnin virheistä tai puutteista ilmoitetaan Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 (RTS 22) 15 artiklan 2 kohdan mukaan sijoituspalveluyrityksien on ilmoitettava Finanssivalvonnalle kaupparaportoinnissa havaituista virheistä tai puutteista.

Sähköisen asiointipalvelun käyttö edellyttää käyttäjän vahvaa tunnistamista. Käyttäjän tulee tunnistautua käyttäen Suomi.fi-palvelua. Kaupparaportoinnin virheistä tai puutteista Ilmoittavalla käyttäjällä täytyy olla kaupparaportoinnin valtuutus, jotta hän voi lähettää kaupparaportoinnin virheilmoituksia yrityksen puolesta. Kaupparaportoinnin virheilmoituslomake löytyy sähköisen asiointipalvelun sijoituspalvelut-osiosta.