Kansallinen raportointi (Virati)

Kansallinen Virati-raportointi perustuu sekä Finanssivalvonnan julkaisemiin määräyksiin ja ohjeisiin että Rahanpesulakiin:

 • Taloudellisen informaation raportointi 20/2013
 • Luottolaitosten riskitiedonkeruu 1/2014
 • Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskenta ja raportointi 7/2015
 • Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi 7/2012
 • Rahanpesulaki (444/2017)
 • Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa 8/2014
 • Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 1/2011
 • Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt 8/2016
 • Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet 17/2013

Kansalliseen Virati-raportointiin kuuluvien tiedonkeruiden raportointivelvollisuudet on kuvattu tiedonantajatasoittain rahoitussektorin ja vakuutussektorin tiedonkeruukartoissa.

Raportin toimittamisessa huomioitavia asioita

Finanssivalvonta on kehittänyt tiedonkeruusovelluksen, joka mahdollistaa raportoijilta vaadittavien CSV-muotoisten salattujen raporttitiedostojen tuottamisen. Vaadittavat raportit on mahdollista tuottaa myös raportoijan omin menetelmin Virati-raportoinnin konekielisen tietojenvälityksen kuvauksen mukaisesti. Tiedonkeruusovellus on apuväline, jonka asennuksesta ja käytöstä vastaa raportoija. Finanssivalvonnalla ei ole velvollisuutta tarjota tiedonkeruusovellusta, joten raportointivelvollisuuden hoitaminen ei saa olla riippuvainen vapaaehtoisen apuvälineen käytöstä.

Tiedonkeruusovellus on ladattavissa Finanssivalvonnan Jakelu-palvelusta. Ladattava Virati-raportointipaketti sisältää:

 • Excel-työkirjan (.xlsm)
 • Salausohjelman (.exe)
 • Excel-makro (.xlam)

Jakelu-palvelusta ladattu raportointipaketti (.zip) tulee ensin purkaa, minkä jälkeen Excel-työkirja, salausohjelma ja Excel-makro asennetaan samaan hakemistoon. Tämän jälkeen raportti muodostetaan työkirjan (.xlsm) avulla lopulliseen toimitustiedostomuotoon ja salataan. Raportit toimitetaan Finanssivalvonnalle sähköpostin liitetiedostona.

Tunnukset Jakelu-palveluun lähetetään toimijalle ennen ensimmäistä raportointikertaa. Jakelupalvelusta ladattava raportointipaketti on raportoijakohtainen (käyttäjätunnus ja salasana). Sitä saa käyttää ainoastaan ko. yhteisön raporttien tuottamiseen. Finanssivalvonta suosittelee aina käyttämään tiedonkeruusovelluksen uusinta versiota, jolloin raportoijan käytössä on työkirja, johon on tehty mahdolliset muutokset. Jakelu-palvelusta löytyy ohjeita raportoinnin ongelmatilanteisiin.

Raportin lähettäjä saa lähetyksen jälkeen sähköpostiinsa vastaanottokuittausviestin ja sen jälkeen automaattisen palauteviestin, josta käy ilmi raportin tila (Hyväksytty tai Hylätty). Palauteviestin saapumisessa voi olla viivettä johtuen ruuhkasta vastaanottojärjestelmässä.

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus

Finanssivalvonta on julkaissut konekielisen tietojenvälityksen kuvauksen kansallisen raportoinnin tietojen tuottamiseen ja toimittamiseen Finanssivalvonnalle. Kuvauksessa tuodaan esille raporttien tekniset vaatimukset.

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus

Yleistä tiedonkeruusovelluksen järjestelmävaatimuksista

Työasemassa on oltava käyttöjärjestelmänä Microsoftin yleisen tuen piirissä oleva Windows 10 -versio sekä Excel 2013 - tai 2016-versio. Tiedonkeruusovellus ja sen työkirjat voivat toimia muillakin Windows- ja Excel-versioilla. Nämä eivät kuitenkaan kuulu Finanssivalvonnan tarjoaman tuen piiriin.

Finanssivalvonta suosittelee tutustumaan raportointipaketin toimintaan hyvissä ajoin ennen raportoinnin määräaikaa. Jos tiedonkeruusovelluksen asennuksessa tai käytössä ilmenee teknisiä ongelmia, tulee vikatilanne selvittää ensisijaisesti oman organisaation sisällä. Jos ongelma ei kuitenkaan ratkea sisäisesti, Finanssivalvonta pyytää ilmoittamaan ongelman mahdollisimman tarkasti (esimerkiksi liittämällä ongelman kuvaukseen kuvakaappauksen) sähköpostitse osoitteeseen VIRATIHelpdesk(at)fiva.fi.