EIOPA ITS -raportointi

EIOPA ITS -raportointi

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Solvenssi II -raportointi

Solvenssi II -raportointi koskee henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä 1.1.2016 alkaen. Valvottavat toimittavat raportit Finanssivalvonnalle, joka toimittaa tiedot edelleen Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle (EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority).

Solvenssi II -raportointi sisältää:

  • neljännesvuosiraportoinnin (yhtiöt ja ryhmät)
  • vuosiraportoinnin (yhtiöt ja ryhmät)
  • rahoitusvakauden ylläpitämiseen tarkoitettu EIOPAlle toimitettava kvartaali- ja vuosiraportointi (suurimmat ryhmät tai yhtiöt, joille Finanssivalvonta ilmoittaa erikseen raportointivelvollisuudesta)

Suomessa Solvenssi II -raportoinnin yhteydessä kerätään yhtiötasolla myös Euroopan Keskuspankin vakuutustilastossa tarvittavat lisätiedot.

Solvenssi II -raportoinnin tekninen toteutus

Solvenssi II -tiedot raportoidaan EIOPAn julkaiseman taksonomian mukaisesti (Data Point Model ja XBRL-taksonomia). Suomessa käytetään yhtiötason raportointiin tiedonkeruuinstansseja, jotka sisältävät Euroopan Keskuspankin vakuutustilastossa tarvittavat lisätiedot.

Raportoinnissa voidaan käyttää apuna Finanssivalvonnan Jakelu-palvelusta ladattavaa raportointisovellusta ja Solvenssi II -tiedonkeruuseen tarkoitettuja työkirjoja.

Finanssivalvonnalle toimitettavat Solvenssi II -raportit voidaan myös tuottaa raportoijan omista järjestelmistä. Omista järjestelmistä tuotetut raportit tuotetaan Finanssivalvonnan Solvenssi II -raportointia koskevan konekielisen tiedonvälityksen kuvauksen (pdf) (liite 2.6.0, excel) määritysten mukaisesti.

Finanssivalvonta edellyttää, että toimitettaessa tiedot konekielisessä muodossa noudatetaan sekä SII konekielisen tiedonvälityksen kuvausta että EIOPAn Filing Rules for Solvency II Reporting, ja tieto täyttää EIOPAn List of Validations -dokumentissa esitetyt validoinnit.

Solvenssi II -raportointia koskevat säännökset

Solvenssi II -raportteihin liittyvät kansalliset määrittelyt