Työeläkevakuutus

Finanssivalvonnan Työeläkelaitokset-toimisto vastaa työeläkeyhtiöiden, eläkesäätiöiden, vakuutuskassojen sekä lailla perustettujen eläkelaitosten vakavaraisuuden valvonnasta. Lisäksi se osallistuu aktiivisesti eläkelaitoksia koskevan sääntelyn valmisteluun ja täytäntöönpanoon.

 

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit julkaisuarkistossa Heldassa