Sijoituspalvelun tarjoajia koskevat Fivan määräykset ja ohjeet

Avaa kaikki Sulje kaikki
Valvottavan toiminnan järjestäminen

Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Sijoituspalvelun tarjoajat

Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen Luottolaitokset Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Riskienhallinta

Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallinta Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Ohjeet stressitestauksesta Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Markkinariskien hallinta Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Likviditeettiriskin hallinta Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Taloudellisen informaation raportointi Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Vakavaraisuus

Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Valvojan arviointimenettelyä varten kerättävät ICAAP- ja ILAAP-tiedot Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Valvottavan vakavaraisuuden hallinta Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Menettelytavat

Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät menetelmät Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittaminen Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Sijoituspalvelun tarjoajat

Asiakasvalitusten käsittely Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Arvopaperimarkkinoiden toiminta

Ohje markkinatakaustoimintaa ja ensimarkkinoilla suoritettavia operaatioita koskevasta poikkeuksesta Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Työeläkevakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat

Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Pörssi ja muut kauppapaikat Sijoituspalvelun tarjoajat

Markkinoiden tunnustelua vastaanottavat henkilöt Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Ohjeet hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemiseksi Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti Pörssi ja muut kauppapaikat Sijoituspalvelun tarjoajat

Arvopaperikeskusasetuksen 9 artiklan mukaista sisäistä toimitusta koskevaa raportointia varten Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Tietojen esittäminen esiteasetuksen mukaisissa esitteissä Sijoituspalvelun tarjoajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Erinäisiä määräyksiä ja ohjeita

LEI-tunnuksen käyttöönotto Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskenta ja raportointi Luottolaitokset Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat

Määräosuuksien hankinnan ja lisäämisen arviointia koskevat ohjeet Luottolaitokset Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat

Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun arvopaperistamisen kriteerit Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Määräykset ja ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta Sijoituspalvelun tarjoajat

Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat