FIN-FSA regulations and guidelines for investment service providers

Open all elements Close all elements
Organisation of supervised entities’ operations

Outsourcing in supervised entities belonging to the financial sector

Credit institutions Stock exchange and other trading venues Fund management companies Payment service providers Investment service providers

Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat

Credit institutions Fund management companies Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Hallinto ja ohjaus

Credit institutions Investment service providers

Ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisista moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä

Credit institutions Investment service providers

Assessment of the suitability of members of the management body and key function holders

Credit institutions Investment service providers

Ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta sisäisestä hallinnoinnista ja ohjauksesta

Investment service providers

Ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisista moitteettomista palkitse-misjärjestelmistä

Investment service providers

Ohjeet direktiivin 2013/36/EU ja direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta suurituloisia koskevasta tietojen keruusta

Credit institutions Investment service providers

Ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisesta palkitsemiskäytäntöjen, sukupuolten palkkaerojen ja suhteiden hyväksyttyjen korkeampien tasojen vertailusta

Credit institutions Investment service providers

Ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisista palkitsemiskäytäntöjen ja sukupuolten palkkaerojen vertailuista

Investment service providers

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing

Credit institutions Stock exchange and other trading venues Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Virtual currency providers

Risk management

Management of operational risk in supervised entities of the financial sector

Credit institutions Stock exchange and other trading venues Fund management companies Payment service providers Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Management of interest rate risk arising from non-trading activities and of credit spread risk

Credit institutions Investment service providers

Management of credit risk and assessment of creditworthiness by supervised entities in the financial sector

Credit institutions Investment service providers

Guidelines on institutions' stress testing

Credit institutions Investment service providers

Management of market risk

Credit institutions Fund management companies Investment service providers

Management of liquidity risk

Credit institutions Fund management companies Investment service providers

Accounting, financial statements and management report

Financial sector regulations and guidelines on reporting of financial information (FINREP)

Credit institutions Fund management companies Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Credit institutions Investment service providers

Capital adequacy

Common European Reporting (COREP)

Credit institutions Fund management companies Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Valvojan arviointimenettelyä varten kerättävät ICAAP- ja ILAAP-tiedot

Credit institutions Investment service providers

Regulations and Guidelines related to the Capital Requirements Regulation

Credit institutions Fund management companies Investment service providers

Prudential reporting for investment firms (IF)

Investment service providers

MOK 6/2022 perusteista, joiden nojalla sijoituspalveluyritykset voidaan vapauttaa maksuvalmius-vaatimuksesta asetuksen (EU) 2019/2033 43 artiklan 4 kohdan mukaisesti

Investment service providers

Code of conduct

Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät menetelmät

Credit institutions Fund management companies Investment service providers

Disclosure of expenses and returns of long-term savings agreements and insurance policies

Credit institutions Fund management companies Life and non-life insurance Insurance intermediaries Investment service providers

Asiakasvalitusten käsittely

Credit institutions Fund management companies Payment service providers Life and non-life insurance Insurance intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi

Credit institutions Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Ohjeet asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 artiklan 2 kohdan mukaisista standardoiduista menettelyistä ja tietoliikenneprotokollista

Investment service providers

Operations of securities markets

Ohje markkinatakaustoimintaa ja ensimarkkinoilla suoritettavia operaatioita koskevasta poikkeuksesta

Credit institutions Investment service providers

Securities offerings and listings

Crowdfunding intermediaries Investment service providers Issuers and investors

Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri

Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Employee pension insurance Investment service providers

Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet

Stock exchange and other trading venues Investment service providers

Markkinoiden tunnustelua vastaanottavat henkilöt

Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors

Ohjeet hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemiseksi

Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors

Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

Stock exchange and other trading venues Investment service providers

Arvopaperikeskusasetuksen 9 artiklan mukaista sisäistä toimitusta koskevaa raportointia varten

Credit institutions Fund management companies Investment service providers

Presentation of information in prospectuses coming under the Prospectus Regulation

Investment service providers Issuers and investors

Miscellaneous regulations and guidelines

LEI-tunnuksen käyttöönotto

Credit institutions Fund management companies Life and non-life insurance Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Development of recovery plans and early intervention

Credit institutions Investment service providers

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskenta ja raportointi

Credit institutions Life and non-life insurance Investment service providers

Määräosuuksien hankinnan ja lisäämisen arviointia koskevat ohjeet

Credit institutions Life and non-life insurance Investment service providers

Criteria on simplified, transparent and standardised securitisation

Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors

Määräykset ja ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta

Investment service providers

Reporting of intra-group transactions

Credit institutions Investment service providers

Acquisition of controlling interest in undertakings authorised in non-EEA-states

Credit institutions Fund management companies Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Supervision of financial and insurance conglomerates

Credit institutions Investment service providers

Guidelines on PEPP supervisory reporting

Credit institutions Fund management companies Life and non-life insurance Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)