Lyhyiden positioiden ilmoittaminen

Ketä lyhyiden nettopositioiden ilmoittaminen koskee?

Lyhyiden nettopositioiden ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sijoittajia ja markkinatoimijoita, mikäli nettomääräinen sijoituspositio saavuttaa, ylittää tai alittaa tietyn kynnysarvon.

Tarkemmin kynnysarvoista

Säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (MTF) kaupankäynnin kohteeksi otetun yhtiön osakepääomaa koskeva nettomääräinen lyhyt positio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,2 prosentin kynnysarvon yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Uusi ilmoitus on tehtävä kynnysarvon ylittymisen jälkeen 0,1 prosenttiyksikön välein.

Myös valtionlainaan liittyvä nettomääräinen lyhyt positio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa kynnysarvon. Suomen valtion liikkeeseen laskemien lainojen osalta ilmoitusvelvollisuus syntyy, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosentin kynnysarvon ja kynnysarvon ylittämisen jälkeen 0,25 prosentin välein.

Milloin ja miten ilmoitetaan?

Finanssivalvonnalle ilmoitetaan Helsingin pörssiin listattuja osakkeita ja Suomen valtionlainoja koskevat nettomääräiset lyhyet positiot transaktiota seuraavana kaupankäyntipäivänä kello 15.30 mennessä.

Näin ilmoitat

1.      Lataa ilmoituslomake ja täytä se

2.      Lähetä ilmoituslomake

Muut ohjeet

  • Ilmoituslomakkeet luetaan koneellisesti ja ne tulee toimittaa Finanssivalvonnalle excel-muodossa.
  • Lataathan tarvitsemasi excel-tiedostot aina tältä sivulta, kun olet tekemässä notifikaation. Tiedostoja on saatettu päivittää edellisen notifikaatiosi jälkeen ja vanhat versiot eivät enää toimi.

Lyhyiden nettopositioiden julkistaminen

Voimassa olevat lyhyet nettopositiot ja historiatiedot

Kynnysarvon saavuttaneet, ylittäneet ja alittaneet lyhyet nettopositiot julkistetaan seuraavan kaupankäyntipäivän aikana.  Päivitykset tehdään aamupäivällä klo 10 jälkeen ja iltapäivällä klo 17 jälkeen.

Voimassa olevat lyhyet nettopositiot

Historiatiedot

Muuta aiheeseen liittyvää

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Tiedotteet
Lisätietoa

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

Sääntely EUR-Lex palvelussa

  • Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps

  • Commission Delegated Regulation (EU) No 826/2012 of 29 June 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on notification and disclosure requirements with regard to net short positions, the details of the information to be provided to the European Securities and Markets Authority in relation to net short positions and the method for calculating turnover to determine exempted shares

  • Commission Implementing Regulation (EU) No 827/2012 of 29 June 2012 laying down implementing technical standards with regard to the means for public disclosure of net position in shares, the format of the information to be provided to the European Securities and Markets Authority in relation to net short positions, the types of agreements, arrangements and measures to adequately ensure that shares or sovereign debt instruments are available for settlement and the dates and period for the determination of the principal venue for a share according to Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps

  • Commission Implementing Regulation (EU) No 918/2012 of 5 July 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps with regard to definitions, the calculation of net short positions, covered sovereign credit default swaps, notification thresholds, liquidity thresholds for suspending restrictions, significant falls in the value of financial instruments and adverse events
  • Commission Delegated Regulation (EU) No 919/2012 of 5 July 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps with regard to regulatory technical standards for the method of calculation of the fall in value for liquid shares and other financial instruments