Tilintarkastus

Finanssivalvonta osallistuu sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiset (ESMA) että Euroopan pankkiviranomaiset (EBA) alaisuudessa toimiviin tilintarkastustyöryhmiin.

Sekä ESMAn että EBAn tilintarkastustyöryhmät seuraavat tilintarkastustoimialan kansainvälisiä kehityshankkeita ja kommentoivat ajankohtaisia asioita arvopaperimarkkina- ja pankkivalvonnan näkökulmista.

Katso myös

ESMAn kommenttikirjeet 

EBAn kommenttikirjeet