Esiterekisteri

Finanssivalvonta (aikaisemmin Rahoitustarkastus) julkaisee tässä esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien listaamisista julkaistut esitteet sekä tarjousasiakirjat, jotka se on hyväksynyt 1.1.2005 jälkeen. Rekisterissä on myös tiedot niistä esitteistä, jotka Euroopan talousalueella toimiva toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ja jotka on ilmoitettu eli notifioitu Finanssivalvonnalle 1.7.2005 jälkeen.

Finanssivalvonta on hyväksynyt esiterekisterissä julkaistavat esitteet ja tarjousasiakirjat. Se ei kuitenkaan vastaa niiden sisällöstä eikä esitteissä annettujen tietojen oikeellisuudesta. Esiterekisteri ei ole esitteiden julkaisemiskanava, vaan esitteen laatija vastaa esitteen ja sen täydennysten julkaisemisesta omalla internetsivustollaan.

Esite julkaistaan sillä kielellä, jolla Finanssivalvonta on sen hyväksynyt. Esitteen laatija on toimittanut Finanssivalvonnalle esiterekisterissä julkaistavan sähköisen version. Esitteen virallinen hyväksytty versio on Finanssivalvonnan kirjaamoon toimitettu versio.

Finanssivalvonta ei vastaa esiterekisterissä olevien esitteiden ajantasaisuudesta eikä esitteeseen hyväksymisen jälkeen tehtyjen täydennysten tai muutosten päivityksestä. Esitteen julkaiseminen esiterekisterissä ei ole kehotus sijoitus- tai muihin toimenpiteisiin.

Tiedot muiden ETA-valtioiden viranomaisten hyväksymistä esitteistä 12 viimeisen kuukauden ajalta löytyvät Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) verkkopalvelusta.

Ohjeet asiakirjojen toimittamisesta esiterekisteriin.

Esitteiden haku