Esiterekisteri

Esiterekisterissä julkaistaan Finanssivalvonnan hyväksymät arvopaperien tarjoamiseksi ja listaamiseksi laaditut esitteet sekä julkisia ostotarjouksia koskevat tarjousasiakirjat. Lisäksi esiterekisterissä on tiedot esitteistä, jotka ETA-valtioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet ja ilmoittaneet eli notifioineet Finanssivalvonnalle.

Finanssivalvonta ei vastaa esitteiden sisällöstä eikä niissä annettujen tietojen oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta. Esitteen julkaiseminen esiterekisterissä ei ole kehotus sijoittaa liikkeeseenlaskijan arvopapereihin.

Esiterekisteri ei ole esitteiden julkaisukanava, vaan esitteen laatija vastaa esitteen ja sen täydennysten julkaisemisesta omassa verkkopalvelussaan.

Esitteen laatija on toimittanut Finanssivalvonnalle esiterekisterissä julkaistavan sähköisen version. Esitteen virallinen hyväksytty versio on Finanssivalvonnan kirjaamoon toimitettu versio.

Tietoja kaikkien ETA-valtioiden viranomaisten hyväksymistä esitteistä voi hakea Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) verkkopalvelusta.

Esitteiden haku

Hyväksytyt esitteet ja notifioinnit ajalta 1.1.2005 – 31.12.2020 

Hyväksytyt ostotarjousasiakirjat 1.1.2005 alkaen 

Hyväksytyt esitteet ja notifioinnit 1.1.2021 alkaen

Voit hakea esitteitä yhden tai useamman hakukriteerin perusteella. Päähakukriteerit ovat yhteisön nimi, esitetyyppi ja aikaväli. Anna haluamasi hakukriteerit ja napsauta Hae.

Takaisin ylös