Sivutoimiset yksityiset elinkeinonharjoittajat

Liitteet 

  1. Digi- ja väestötietoviraston antama ote holhousasioiden rekisteristä

  2. Oikeusrekisterikeskuksen antama ote liiketoimintakieltorekisteristä

  3. Oikeusrekisterikeskuksen antama ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä

Ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä on pyydettävä sekä henkilötunnuksella että y-tunnuksella, jos hakijalla sellainen on.

  1. Liite B. Vakuutuksenantajan antama vahvistus voimassa olevasta asiamiessopimuksesta ja ammattipätevyydestä

  2. Liite G. Kirjallinen selvitys siitä, että asiamies on LVT 5 §:n 1 momentin 5 kohdan sivutoimisen asiamiehen määritelmän mukainen

Huomaa, että perusteluksi ei riitä esimerkiksi se, että päätoimiala on jokin muu ja vakuutusedustuksen osuus on vain pieni osa liikevaihdosta. Sivutoimisuus ei riipu siitä paljonko vakuutusten tarjoamisen osuus on.

Lain edellytysten on täytyttävä, jotta toiminnan voidaan katsoa olevan sivutoimista. Katso lomakkeesta G täyttöohjeita ja perustele asia huolellisesti; miksi olet itse sitä mieltä, että toiminta on sivutoimista. Arvioimme perustelusi ja kuvauksesi pohjalta sivutoimisuuden edellytysten täyttymisen. 

Jos kyseessä on autoliike tai katsastusasema, joka tarjoaa vain kasko- ja liikennevakuutuksia, kirjoita se perusteluihin.