Sivutoimiset asiamiesyhtiöt

Liitteet 

  1. Ote kaupparekisteristä, yhdistysrekisteristä tai säätiörekisteristä

  2. Oikeusrekisterikeskuksen antama ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä

  3. Liite A. Vakuutuksenantajan antama vahvistus voimassa olevasta asiamiessopimuksesta ja ammattipätevyydestä

  4. Liite G. Kirjallinen selvitys siitä, että yhtiö täyttää LVT 5 §:n 1 momentin 5 kohdan sivutoimisen asiamiehen määritelmän mukaiset edellytykset.

Huomaa, että perusteluksi ei riitä esimerkiksi se, että yhtiön päätoimiala on jokin muu ja vakuutusedustuksen osuus on vain pieni osa liikevaihdosta. Sivutoimisuus ei riipu siitä paljonko vakuutusten tarjoamisen osuus on.

Lain edellytysten on täytyttävä, jotta toiminnan voidaan katsoa olevan sivutoimista. Katso lomakkeesta G täyttöohjeita ja perustele asia huolellisesti; miksi olette itse sitä mieltä, että toimintanne on sivutoimista. Arvioimme perustelunne ja kuvauksenne pohjalta sivutoimisuuden edellytysten täyttymisen. 

Jos edustat autoliikettä tai katsastusasemaa, joka tarjoaa vain kasko- ja liikennevakuutuksia, kirjoita se perusteluihin.

  1. Fit & proper VT – lomakkeella selvitys LVT:n 16 §:n mukaisesta hyvämaineisuudesta seuraavan henkilön/henkilöiden osalta:

  • vakuutusten tarjoamisesta vastaava/vastaavasta henkilö

Fit ja proper VT -lomaketta toimitetaan kustakin henkilöstä yksi kappale.