Päätoimiset yksityiset elinkeinonharjoittajat

Liitteet 

  1. Digi- ja väestötietoviraston antama ote holhousasioiden rekisteristä

  2. Oikeusrekisterikeskuksen antama ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä

Ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä on pyydettävä sekä henkilötunnuksella että y-tunnuksella, jos hakijalla sellainen on.

  1. Liite B. Vakuutuksenantajan antama vahvistus voimassa olevasta asiamiessopimuksesta