Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Liitteet

 1. Ote kaupparekisteristä, yhdistysrekisteristä tai säätiörekisteristä

 2. Oikeusrekisterikeskuksen antama ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä

 3. Liite A - Vakuutuksenantajan antama vahvistus voimassaolevasta asiamiessopimuksesta

 4. Fit & proper VT -lomakkeella selvitys LVT:n 16 §:n mukaisesta hyvämaineisuudesta

Fit ja proper VT -lomaketta toimitetaan kustakin henkilöstä yksi kappale. Toimita fit ja proper VT -lomake niistä seuraavassa luetelluista henkilöistä, jotka kaupparekisteriotteen mukaan kuuluvat yhtiönne johtoon:

 • toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa
 • hallituksen jäsenet
 • vastuunalaiset yhtiömiehet
 • hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsenet

Toimita fit ja proper VT -lomake lisäksi seuraavista henkilöistä:

 • henkilöt, joilla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta tai, jos kyseessä on muu yhteisö kuin osakeyhtiö, vastaava omistus- tai määräämisvalta
 • vakuutusten tarjoamisesta vastaavasta/vastaavista henkilöistä
 1. Liite C. Yhtiön kirjallinen vahvistus, että henkilöstö on hyvämaineinen.

Teidän tulee pyytää näiltä henkilöiltä, joita ei rekisteröidä, mutta jotka osallistuvat vakuutusten tarjoamiseen

 • kirjallinen vakuutus, että he ovat sääntelyn edellyttämällä tavalla hyvämaineisia.

Tähän voitte käyttää omaa vapaamuotoista lomakepohjaa ja nämä henkilöiden kirjalliset vakuutukset tulee pyydettäessä esittää Finanssivalvonnalle.