Katkos vakuutusedustajarekisteröinneissä

Vakuutusedustajarekisteriä uudistetaan.
Hakemuksia ei voi tehdä 8.-16.4.2024 välisenä aikana.
Tilannetta päivitetään tarpeen mukaan.