Tilikauden voitto

Tilikauden voiton sisällyttäminen ydinpääomaan (CRR 26 artikla ja komission delegoitu asetus EU 241/2014 2–3 artikla)

Tilikauden kertyneet voitot voidaan sisällyttää valvottavan (jäljempänä yhteisö) ydinpääomaan, kun yhteisö on muodollisella päätöksellä (yleensä yhtiökokous) vahvistanut tilikauden lopullisen voiton tai tappion.

Yhteisö voi myös Finanssivalvonnan etukäteisellä luvalla sisällyttää kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi kertyneet voitot ydinpääomaan ennen asiasta tehtyä muodollista päätöstä. EKP:n suorassa valvonnassa oleville merkittäville luottolaitoksille luvan myöntää kuitenkin EKP.

Etukäteisluvan tarve:

 • Lupa tarvitaan, jos yhteisö aikoo sisällyttää vakavaraisuusraportoinnissaan (esim. COREP) tilikauden voiton ydinpääomaan ennen asiasta tehtyä muodollista päätöstä. 
 • Lupa tarvitaan erikseen yksittäiselle yhteisölle ja sen konsolidointiryhmälle.
 • Lupa myönnetään kerrallaan yhdelle tilikaudelle ja sen sisältämille osavuosijaksoille.

Lupahakemus

 • Hakemus tulee toimittaa Finanssivalvonnalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen ensimmäisen osavuosijakson päättymistä, jolta voitto aiotaan lukea ydinpääomaan.
 • Lupahakemuksen liitteenä on oltava hakijan johdon selvitys ydinpääomaan ja/tai konsolidoituun ydinpääomaan sisällytettävän voiton arvioidusta määrästä. Johdon selvitys tulee toimittaa kaikista lupaa hakevista tasoista (soolo ja konsolidoitu taso).
 • Hakemus liitteineen tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi. Viestin otsikkoon on merkittävä selvästi ”Hakemus kertyneiden voittojen lukemiseksi ydinpääomaan". 

Lupaehtojen täyttymisen seuranta

Luvan saaneen yhteisön on kuuden (6) viikon kuluessa tilikauden tai osavuosijakson päättymisestä toimitettava Finanssivalvonnalle

 • päivitetty johdon selvitys toteutuneesta ydinpääomaan sisällytetystä voiton määrästä, sekä
 • tilintarkastajan antama review-lausunto tai tilintarkastuskertomus (CRR 26 artikla 2 kohta, a-alakohta).

Tilintarkastajan review-lausunnosta tai tilintarkastuskertomuksesta on käytävä ilmi:

 • koskeeko se yksittäistä yhteisöä vai määriteltyä konsolidointiryhmää, jos jälkimmäistä, niin mistä yhteisöistä konsolidointiryhmä muodostuu,
 • yksittäisen yhteisön tai konsolidointiryhmän voitot johdon selvityksessä on arvioitu sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti,
 • yksittäisen yhteisön tai konsolidointiryhmän ennakoitavissa olevat kulut ja ennakoitu voitonjako on vähennetty johdon selvityksen mukaisesta ydinpääomaan sisällytettävästä voitosta,
 • mikä on yksittäisen yhteisön tai konsolidointiryhmän kertyneiden voittovarojen määrä, joka luvan perusteella on sisällytetty ydinpääomaan.

Päivitetty johdon selvitys ja tilintarkastajan review-lausunto tai tilintarkastuskertomus on annettava jokaisesta luvan saaneesta yhteisöstä ja konsolidointiryhmästä. Selvitys on annettava erikseen kustakin toteutuneesta kaudesta.

Päivitetty johdon selvitys ja tilintarkastajan antama review-lausunto tai tilintarkastuskertomus tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi. Viestin otsikkoon on merkittävä selvästi ”Seuranta - Kertyneiden voittojen lukeminen ydinpääomaan”.

Tilikauden voiton raportointi COREPissa

Esimerkkejä tilanteista, kuinka tilikauden tulos raportoidaan COREP:ssa C01-raportilla (Omat varat), kun (i) yhteisö ei ole saanut Fivalta kyseistä lupaa ja (ii) kun yhteisö on saanut Finanssivalvonnan luvan voiton sisällyttämiseen ydinpääomaan.