Toimiluvan hakeminen

Toimiluvan ja rekisteröinnin hakeminen

Toimilupaa tai rekisteröintiä haetaan Finanssivalvonnalta kirjallisella hakemuksella, johon tulee liittää vaadittavat selvitykset.

 • Luottolaitoksen toimiluvan hakeminen
 • Maksulaitoksen ja sähkörahayhteisön toimiluvan hakeminen/rekisteröinti
 • Asuntoluoton välittäjän rekisteröinti
 • Henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiön toimiluvan hakeminen
 • Vakuutusyhtiön toimilupaa haetaan vakuutusyhtiölain 2 luvun 3 §:n mukaisesti
  Vakuutusyhtiölaki (521/2008)
  STMA vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta (355/2015)
 • Vakuutusedustajan rekisteröinti
 • Sijoituspalveluyrityksen toimiluvan hakeminen
 • Rahastoyhtiön toimiluvan hakeminen
 • Vaihtoehtorahastojen hoitajan toimiluvan hakeminen/rekisteröinti
 • Säilytysyhteisön toimiluvan hakeminen
 • Joukkorahoituksen välittäjän rekisteröinti
 • Joukkolainanhaltijoiden edustajan rekisteröinti
 • Arvopaperi- ja johdannaispörssin toimiluvan hakeminen
 • Arvopaperikeskuksen toimiluvan hakeminen