Voimassa olevat säännökset ja poikkeusluvat

Tälle sivulle on koottu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa sääntelyä. Suomessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen lainsäädännön kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriö.

Direktiivit ja EU-tason asetukset

Lait ja asetukset


Poikkeusluvan hakeminen

Poikkeusluvan hakeminen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevan lain (571/2019) mukaisesta tiedonhakujärjestelmästä

Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä on tullut voimaan 1.5.2019. Lain mukaan luotto- ja maksulaitosten on joko rakennettava tiedonhakujärjestelmä tai toimitettava laissa edellytetyt tiedot muutoin tullin erilliseen tilirekisteriin 1.9.2020 mennessä. Velvoite perustuu nk. viidennen rahanpesudirektiivin määräyksiin.
Lain 4§:n mukaan Finanssivalvonta voi myöntää luottolaitokselle poikkeusluvan tiedonhakujärjestelmän ylläpitovelvoitteesta. Luottolaitos on poikkeusluvasta huolimatta velvollinen toimittamaan laissa säädetyt tiedot tullin pankki- ja maksutilirekisteriin.

Poikkeuslupaa voi hakea Finanssivalvonnalta vapaamuotoisella hakemuksella. Perusteina poikkeusluvan myöntämiselle ovat mm. luottolaitoksen koko sekä toiminnan luonne ja laajuus. Mikäli pankit kuuluvat samaan pankkiryhmään ja käyttävät samoja järjestelmiä, ne voivat hakea poikkeuslupaa yhdessä. Esimerkkejä tällaisista pankeista ovat Säästöpankkiryhmä, lukuun ottamatta itsenäisiä säästöpankkeja, ja POP-pankit.

Pyydämme toimittamaan poikkeuslupahakemukset 30.4.2020 mennessä Finanssivalvonnan kirjaamoon (kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi) sähköisesti yleisimmissä tekstinkäsittelymuodoissa (word, pdf jne). Hakemusta voi tarvittaessa täydentää määräajan jälkeen.

Hakemukseen tulee merkitä asian diaarinumero FIVA 15/02.01.04/2019./2019 sekä tieto siitä, miltä osin se sisältää yhtiön liike- tai ammattisalaisuuteen kuuluvaa tietoa.