Siirry sisältöön

Listayhtiöiden sääntely

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Esitteet
Sisäpiirisääntely
Tiedonantovelvollisuus
Tilinpäätösvalvonta ja tilintarkastus
Lyhyeksimyynti

Liikkeeseenlaskijoita ja sijoittajia koskevat Fivan määräykset ja ohjeet

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Arvopaperimarkkinoiden toiminta

Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Pörssi ja muut kauppapaikat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Markkinoiden tunnustelua vastaanottavat henkilöt Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Ohjeet hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemiseksi Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Tietojen esittäminen esiteasetuksen mukaisissa esitteissä Sijoituspalvelun tarjoajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Erinäisiä määräyksiä ja ohjeita

Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun arvopaperistamisen kriteerit Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat