Johtajan virkamatkakulut

Toteutuneet johtajan virkamatkakulut vuosina 2022–, euroa:

2023        
         

Finanssivalvonnassa virkamatkalla tarkoitetaan matkaa, jolla henkilö on Finanssivalvonnan edustajana suorittamassa virkatehtävää. Virkamatkakuluiksi kirjataan kaikki virkamatkoihin liittyvät välittömät matka- ja hotellikulut.

Virkamatkoihin sovelletaan Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin yhteistä matkustussääntöä, jonka mukaan virkamatkat tulee tehdä kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi Euroopan sisäisillä lennoilla käytetään turistiluokkaa ja vain mannerten välisillä lennoilla business-luokkaa.

Finanssivalvonnan johtaja tarkistaa omat virkamatkakulunsa. Suomen Pankin taloushallinto hyväksyy kulut Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin kirjanpitoon tarkistettuaan kulujen yhdenmukaisuuden matkustussäännön kanssa.

Taloushallinto seuraa virkamatkakuluja ja raportoi niistä johtajalle kuukausittain. Lisäksi sisäinen tarkastus tarkastaa kulueriä, ja johtajan virkamatkakulut ovat mukana kunkin tilikauden tilintarkastuksessa.

Johtajan julkiset matkalaskut tallennetaan alla oleviin kansioihin.

2023

Lokakuu

Syyskuu

Heinäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Tammikuu