Johtajan kokous-, sidosryhmä- ja edustuskulut

Kokous-, sidosryhmä- ja edustuskulut

Toteutuneet johtajan sidosryhmä- ja edustuskulut vuosina 2022–, euroa:

2022      
5 959      

Finanssivalvonnassa sidosryhmä- ja edustuskuluja ovat Finanssivalvonnan sidosryhmiin sekä muihin Finanssivalvonnan toiminnan kannalta tärkeisiin henkilöihin tai yhteisöihin kohdistuvat tavanomaisesta vieraanvaraisuudesta tai huomaavaisuudesta aiheutuneet kulut. Sidosryhmä- ja edustuskuluiksi hyväksyttävän tilaisuuden tulee luonteensa mukaisesti noudattaa tavanomaista kotimaista tai kansainvälistä tasoa.

Johtajan kokous-, sidosryhmä- ja edustuskulut hyväksyy Suomen Pankin taloushallinto. Taloushallinto myös kirjaa kokous-, sidosryhmä- ja edustuskulut sekä seuraa ja raportoi niistä kuukausittain. Lisäksi sisäinen tarkastus tarkastaa kulueriä, ja johtajan sidosryhmä- ja edustuskulut ovat mukana kunkin tilikauden tilintarkastuksessa.

Alla kululistaus, jossa mukana kaikki kulurivit lukuun ottamatta julkisuuslain (JulkL 24§) mukaan salaiseksi määriteltyjä kulurivejä.

2023

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2022

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu