Johtajan kokous-, sidosryhmä- ja edustuskulut

Kokous-, sidosryhmä- ja edustuskulut

Toteutuneet johtajan sidosryhmä- ja edustuskulut vuosina 2021–2022, euroa:

2021 2022      
278        

Finanssivalvonnassa sidosryhmä- ja edustuskuluja ovat Finanssivalvonnan sidosryhmiin sekä muihin Finanssivalvonnan toiminnan kannalta tärkeisiin henkilöihin tai yhteisöihin kohdistuvat tavanomaisesta vieraanvaraisuudesta tai huomaavaisuudesta aiheutuneet kulut. Sidosryhmä- ja edustuskuluiksi hyväksyttävän tilaisuuden tulee luonteensa mukaisesti noudattaa tavanomaista kotimaista tai kansainvälistä tasoa.

Johtajan kokous-, sidosryhmä- ja edustuskulut hyväksyy Suomen Pankin taloushallinto. Taloushallinto myös kirjaa kokous-, sidosryhmä- ja edustuskulut sekä seuraa ja raportoi niistä kuukausittain. Lisäksi sisäinen tarkastus tarkastaa kulueriä, ja johtajan sidosryhmä- ja edustuskulut ovat mukana kunkin tilikauden tilintarkastuksessa.

Alla kululistaus, jossa mukana kaikki kulurivit lukuun ottamatta julkisuuslain (JulkL 24§) mukaan salaiseksi määriteltyjä kulurivejä.

2022

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2021

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu

Toukokuu

Tietojen julkaisu on aloitettu toukokuussa 2021.