Johdon liiketoimet

Liikkeeseenlaskijan johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä ovat velvollisia ilmoittamaan liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla välineillä, johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 19 artiklan mukaisesti.

Johtotehtävissä olevat henkilöt määritellään MAR 3.1 artiklan 25) alakohdan mukaan ja johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriin kuuluvat henkilöt määritellään MAR 3.1 artiklan 26) alakohdassa.
Liiketoimet on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia liiketoimia sen jälkeen, kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana.

Johdon liiketoimien ilmoittamiseen vaadittavat tiedot ilmoitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta kirjautumalla järjestelmään, täyttämällä vaaditut ilmoitustiedot joko lomakkeella tai XML-muotoisella tiedostolla ja lähettämällä ilmoitus Finanssivalvontaan.

Liikkeeseenlaskijan on julkistettava liiketoimet viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimista pörssitiedottamista vastaavalla tavalla. Täytetystä johdon liiketoimien ilmoituslomakkeesta muodostuu automaattisesti pörssitiedotteen pohja, jota voi hyödyntää tiedotteen muodostamisessa.