Unofficial translations, legally binding only in Finnish and Swedish.

This page shows all the target groups of the FIN-FSA regulations and guidelines on a general level. Always check the specific target group (scope of application) from the respective ‘Regulations and guidelines’ document.

Open all Close all
Organisation of supervised entities’ operations

Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat Määräykset ja ohjeet 3/2011 (pdf)
Fund management companies

Outsourcing in supervised entities belonging to the financial sector Regulations and guidelines 1/2012 (pdf)
Credit institutions Stock exchange and other trading venues Fund management companies Payment service providers Investment service providers

Mortgage bank authorisation procedure and risk management Regulations and guidelines 6/2012 (pdf)
Credit institutions

Reporting of mortgage bank operations Regulations and guidelines 7/2012 (pdf)
Credit institutions

Vaihtoehtorahastojen hoitajat Määräykset ja ohjeet 4/2014 (pdf)
Alternative investment fund managers (AIFMs)

Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Määräykset ja ohjeet 7/2016 (pdf)
Credit institutions Investment service providers

Tuotteiden ja palvelujen myyntiin ja tarjontaan liittyvät palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt Määräykset ja ohjeet 1/2017 (pdf)
Credit institutions Payment service providers Mortgage credit intermediaries

Määräykset ja ohjeet kauppojen hintavaihtelurajojen kalibroinnista ja kaupankäynnin pysäyttävien seikkojen julkistamisesta rahoitusmarkkinadirektiivin II mukaisesti Määräykset ja ohjeet 1/2018 (pdf)
Stock exchange and other trading venues

Markkinoiden ylläpitäjien ja raportointipalvelujen tarjoajien hallintoelimet Määräykset ja ohjeet 3/2018 (pdf)
Stock exchange and other trading venues

Information on the payer and the payee that has to accompany a transfer of funds Regulations and guidelines 5/2018 (pdf)
Credit institutions Payment service providers

Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat Credit institutions Fund management companies Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Virtual currency providers Regulations and guidelines 4/2019 (pdf)
Virtual currency providers

Assesment of fitness and propriety Standard 1.4 (pdf)
Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Reporting of fitness and propriety to the Financial Supervision Authority Standard RA1.4 (pdf)
Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Customer due diligence; Prevention of money laundering and terrorist financing Standard 2.4 (pdf)
Credit institutions Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Risk management

Risk reporting by credit Regulations and guidelines 1/2014 (pdf)
Credit institutions

Asset encumbrance reporting Regulations and guidelines 5/2014 (pdf)
Credit institutions Fund management companies Investment service providers

Reporting of funding plans Regulations and guidelines 6/2014 (pdf)
Credit institutions

Management of operational risk in supervised entities of the financial sector Regulations and guidelines 8/2014 (pdf)
Credit institutions Stock exchange and other trading venues Fund management companies Payment service providers Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Management of interest rate risk arising from non-trading activities Regulations and guidelines 5/2015 (pdf)
Credit institutions Investment service providers

Arvopaperikeskuksen osallistujien maksulaiminlyöntejä koskevat säännöt ja menettelyt Määräykset ja ohjeet 6/2017 (pdf)
Central securities depositories

Keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville Määräykset ja ohjeet 7/2017 (pdf)
Stock exchange and other trading venues

Management of credit risk by supervised entities in the financial sector Regulations and guidelines 4/2018 (pdf)
Credit institutions Investment service providers

Tärkeimpien valuuttojen määrittämistä ja arvopaperikeskusten merkittävyyttä koskevien indikaattorien laskentaprosessit Määräykset ja ohjeet 6/2018 (pdf)
Credit institutions Fund management companies

Guidelines on institutions' stress testing Regulations and guidelines 2/2019 (pdf)
Credit institutions Investment service providers

Management of market risk Standard 4.4c (pdf)
Credit institutions Fund management companies Investment service providers

Management of liquidity risk Standard 4.4d (pdf)
Credit institutions Fund management companies Investment service providers

Capital adequacy
Code of conduct

Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät menetelmät Määräykset ja ohjeet 4/2011 (pdf)
Credit institutions Fund management companies Investment service providers

Disclosure of expenses and returns of long-term savings agreements and insurance policies Regulations and guidelines 10/2012 (pdf)
Credit institutions Fund management companies Life and non-life insurance Insurance intermediaries Investment service providers

Asiakasvalitusten käsittely Määräykset ja ohjeet 3/2013 (pdf)
Credit institutions Fund management companies Payment service providers Life and non-life insurance Insurance intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Määräykset ja ohjeet 15/2013 (pdf)
Credit institutions Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Määräykset ja ohjeet 16/2013 (pdf)
Credit institutions Stock exchange and other trading venues Life and non-life insurance Insurance intermediaries

Calculation of maximum loan-to-value ratio Regulations and guidelines 3/2015 (pdf)
Credit institutions

Tuotehallintamenettely Määräykset ja ohjeet 5/2016 (pdf)
Credit institutions Payment service providers Life and non-life insurance Insurance intermediaries

Luottokelpoisuuden arviointi Määräykset ja ohjeet 3/2017 (pdf)
Credit institutions Payment service providers Mortgage credit intermediaries

Maksamattomat lainat ja ulosmittaus Määräykset ja ohjeet 4/2017 (pdf)
Credit institutions Payment service providers

Operations of securities markets

Ohje markkinatakaustoimintaa ja ensimarkkinoilla suoritettavia operaatioita koskevasta poikkeuksesta Määräykset ja ohjeet 5/2013 (pdf)
Credit institutions Investment service providers

Securities offerings and listings Regulations and guidelines 6/2013 (pdf)
Crowdfunding intermediaries Investment service providers Issuers and investors

Takeover bid and the obligation to launch a bid Regulations and guidelines 9/2013 (pdf)
Issuers and investors

Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Määräykset ja ohjeet 13/2013 (pdf)
Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Employee pension insurance Investment service providers

Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Määräykset ja ohjeet 14/2013 (pdf)
Stock exchange and other trading venues Investment service providers

Regulations and guidelines on disclosure obligation Regulations and guidelines 6/2016 (pdf)
Stock exchange and other trading venues Issuers and investors

Markkinoiden tunnustelua vastaanottavat henkilöt Määräykset ja ohjeet 10/2016 (pdf)
Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors

Ohjeet hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemiseksi Määräykset ja ohjeet 5/2017 (pdf)
Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors

Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti Määräykset ja ohjeet 2/2018 (pdf)
Stock exchange and other trading venues Investment service providers

Arvopaperikeskusasetuksen 9 artiklan mukaista sisäistä toimitusta koskevaa raportointia varten Määräykset ja ohjeet 6/2019 (pdf)
Credit institutions Fund management companies Investment service providers

Insurance operations

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Määräykset ja ohjeet 1/2011 (pdf)
Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries

Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet Määräykset ja ohjeet 4/2012 (pdf)
Employee pension insurance

Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Määräykset ja ohjeet 5/2012 (pdf)
Employee pension insurance

Työeläkelaitosten vakavaraisuus Määräykset ja ohjeet 13/2012 (pdf)
Employee pension insurance

Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet Määräykset ja ohjeet 17/2013 (pdf)
Unemployment insurance

Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat Määräykset ja ohjeet 19/2013 (pdf)
Employee pension insurance Sickness and benefit funds

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi II -ohjeet I osa Määräykset ja ohjeet 1/2015 (pdf)
Life and non-life insurance

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Määräykset ja ohjeet 4/2015 (pdf)
Employee pension insurance Life and non-life insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittaminen ja hallintojärjestelmä Määräykset ja ohjeet 6/2015 (pdf)
Life and non-life insurance

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi II- ohjeet II osa, raportointia koskevat ohjeet Määräykset ja ohjeet 8/2015 (pdf)
Life and non-life insurance

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi II- ohjeet II osa, muut kuin raportointia koskeva ohjeet Määräykset ja ohjeet 9/2015 (pdf)
Life and non-life insurance

Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiö Määräykset ja ohjeet 1/2016 (pdf)
Employee pension insurance

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen Määräykset ja ohjeet 9/2016 (pdf)
Employee pension insurance

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto Määräykset ja ohjeet 2/2017 (pdf)
Employee pension insurance

Merimieseläkekassan hallinto Määräykset ja ohjeet 10/2017 (pdf)
Employee pension insurance

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallinto julkaiseminen Määräykset ja ohjeet 8/2018 (pdf)
Employee pension insurance

Lisäeläkelaitosten hallinto Määräykset ja ohjeet 1/2019 (pdf)
Employee pension insurance

Eläkekassat Eläkekassat (pdf)
Employee pension insurance

Eläkesäätiöt Eläkesäätiöt (pdf)
Employee pension insurance

Hautaus- ja eroavustuskassat Hautaus- ja eroavustuskassat (pdf)
Sickness and benefit funds

EEA insurance companies General good rules for foreign EEA insurance companies (pdf)
Life and non-life insurance

EEA insurance intermediaries General good rules for foreign EEA insurance intermediaries (pdf)
Insurance intermediaries

Occupational retirement provision activities Legislation for foreign EEA institutions for occupational retirement provision (pdf)
Employee pension insurance

Miscellaneous regulations and guidelines

LEI-tunnuksen käyttöönotto Määräykset ja ohjeet 9/2014 (pdf)
Credit institutions Fund management companies Life and non-life insurance Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Development of recovery plans and early intervention Regulations and guidelines 2/2015 (pdf)
Credit institutions Investment service providers

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskenta ja raportointi Credit institutions Life and non-life insurance Investment service providers

EBA:n GSII-ohjeen noudattaminen Määräykset ja ohjeet 4/2016 (pdf)
Credit institutions

Määräosuuksien hankinnan ja lisäämisen arviointia koskevat ohjeet Määräykset ja ohjeet 9/2017 (pdf)
Credit institutions Life and non-life insurance Investment service providers

Criteria on simplified, transparent and standardised securitisation Regulations and guidelines 3/2019 (pdf)
Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors

Määräykset ja ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta Määräykset ja ohjeet 7/2019 (pdf)
Investment service providers

Reporting of intra-group transactions Standard RA1.1 (pdf)
Credit institutions Investment service providers

Acquisition of controlling interest in undertakings authorised in non-EEA-states Standard RA1.2 (pdf)
Credit institutions Fund management companies Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Supervision of financial and insurance conglomerates Standard 1.5 (pdf)
Credit institutions Investment service providers

Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.10 (pdf)
Credit institutions Investment service providers

Regulation on the reporting of shares and real estate held by credit institutions and their consolidation groups Regulation 105.2 (pdf)
Credit institutions

Ohje osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvien luottolaitosten omistamien luotto- ja rahoituslaitosten osakkeiden ja osuuksien ilmoittamisesta Ohje 301.5 (pdf)
Credit institutions