FIN-FSA regulations and guidelines for employee pension insurance

Regulations and guidelines

Open all elements Close all elements
Organisation of supervised entities’ operations

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing

Credit institutions Stock exchange and other trading venues Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Virtual currency providers

Customer due diligence related to compliance with sanctions regulation and national freezing orders

Credit institutions Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Insurance intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Virtual currency providers Consumer credit providers and peer-to-peer lenders

Code of conduct

Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi

Credit institutions Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Operations of securities markets

Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri

Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Employee pension insurance Investment service providers

Insurance operations

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries

Työeläkelaitosten vakavaraisuus

Employee pension insurance

Vastuuvelan kate: Lisäeläkelaitokset sekä hautaus- ja eroavustuskassat

Employee pension insurance Sickness and benefit funds

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Employee pension insurance Life and non-life insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries

Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiö

Employee pension insurance

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Employee pension insurance

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto

Employee pension insurance

Merimieseläkekassan hallinto

Employee pension insurance

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallinto julkaiseminen

Employee pension insurance

Lisäeläkelaitosten hallinto

Employee pension insurance

Lisäeläkelaitosten vastuuvelan laskuperusteet

Employee pension insurance

Lakisääteistä työeläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallinto

Employee pension insurance