FIN-FSA regulations and guidelines for stock exchange and other trading venues

Open all Close all
Organisation of supervised entities’ operations

Outsourcing in supervised entities belonging to the financial sector Credit institutions Stock exchange and other trading venues Fund management companies Payment service providers Investment service providers

Määräykset ja ohjeet kauppojen hintavaihtelurajojen kalibroinnista ja kaupankäynnin pysäyttävien seikkojen julkistamisesta rahoitusmarkkinadirektiivin II mukaisesti Stock exchange and other trading venues

Markkinoiden ylläpitäjien ja raportointipalvelujen tarjoajien hallintoelimet Stock exchange and other trading venues

Assesment of fitness and propriety Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Reporting of fitness and propriety to the Financial Supervision Authority Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Risk management

Management of operational risk in supervised entities of the financial sector Credit institutions Stock exchange and other trading venues Fund management companies Payment service providers Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville Stock exchange and other trading venues

Code of conduct

Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Credit institutions Stock exchange and other trading venues Life and non-life insurance Insurance intermediaries

Operations of securities markets

Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Employee pension insurance Investment service providers

Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Stock exchange and other trading venues Investment service providers

Regulations and guidelines on disclosure obligation Stock exchange and other trading venues Issuers and investors

Markkinoiden tunnustelua vastaanottavat henkilöt Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors

Ohjeet hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemiseksi Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors

Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti Stock exchange and other trading venues Investment service providers

Miscellaneous regulations and guidelines

Criteria on simplified, transparent and standardised securitisation Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors