Ledningsgruppen

Fiva_johtoryhma-2022.jpg

Bakom: Sonja Lohse, Samu Kurri, Kaisa Forsström, Janne Häyrynen och Mira Väisänen
Framför: Armi Taipale, Tero Kurenmaa och Päivi Turunen
Jyri Helenius och Erkki Rajaniemi fattas från bilden.
Bild: Mikko Stig / STT-Lehtikuva

Tero Kurenmaa
juris doktor, juris magister, direktör, ordförande för ledningsgruppen från 15.6.2022
enhetschef, Juridik, till 14.6.2022

Anneli Tuominen
vicehäradshövding, ekonom, direktör, ordförande för ledningsgruppen till 14.6.2022

Jyri Helenius
diplomingenjör, biträdande direktör, avdelningschef, Banktillsyn

Kaisa Forsström
juris kandidat, avdelningschef, Försäkringstillsyn

Samu Kurri
magister i samhällsvetenskaper, avdelningschef, Digitalisering och analys

Armi Taipale
juris magister, ekonomie magister, avdelningschef, Kapitalmarknadstillsyn

Janne Häyrynen
juris kandidat, ekonomie doktor, docent i värdepappersmarknadsrätt, enhetschef, Juridik, från 15.11.2022

Sonja Lohse
vicehäradshövding, ledande rådgivare, Stabsfunktionen

Erkki Rajaniemi
ekonomie doktor, juris licentiat, vicehäradshövding, ledningens rådgivare

Mira Väisänen
äldre jurist, ledningsgruppens sekreterare, juris magister, ekonomie magister

Päivi Turunen
äldre övervakare, personalrepresentant, vicenotarie

Ledningsgruppen sammanträdde 60 gånger. Direktörens1 lön och arvoden uppgick till 307 192,92 euro. Lönerna och arvodena till ledningsgruppens övriga medlemmar var 988 737 euro.

 

1 Anneli Tuominen till 14.6.2022 och Tero Kurenmaa från 15.6.2022.