Valvontatoimenpiteet

Finanssivalvonta julkistaa antamiaan hallinnollisia seuraamuksia ja valvontatoimenpiteitään tällä sivulla.

PäivämääräPäätösLainvoimaisuus
​17.5.2018​Finanssivalvonta on asettanut Pohjantähti Keskinäiselle Vakuutusyhtiölle asiamiehen valvomaan yhtiön jatkuvaa toimintaa. Lue lisää​Päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa hallinto-oikeuteen 14.5.2018 annetusta päätöksestä 30 päivän aikana siitä, kun yhtiö on saanut päätöksestä tiedon.
​11.4.2018​Finanssivalvonta määrännyt Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeelle 400 000 euron seuraamusmaksun kaupparaportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisää​Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Pankilla on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 9.4.2018 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.
​22.2.2018​Finanssivalvonta on velvoittanut Danko Koncarin tekemään arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun pakollisen ostotarjouksen Afarak Group Oyj:n osakkeista ja asettanut velvoitteiden tehosteeksi juoksevat uhkasakot. Lue lisää, Q&A 21.2.2018 (päivitetty 21.5.2018)​Helsingin hallinto-oikeudesta saadun tiedon mukaan päätöksestä on valitettu, joten se ei ole lainvoimainen. Valituksen yhteydessä Koncar on hakenut täytäntöönpanokieltoa.
​1.11.2017​Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Suomen Vahinkovakuutus Oy:lle riskienhallintaa koskevien vaatimusten laiminlyönneistä. Lue lisää​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​13.7.2017​​Finanssivalvonta on määrännyt Hufvudstadsbladets Pensionsstiftelselle viidentuhannen (5 000) euron rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisää​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​15.3.2017​Finanssivalvonta on määrännyt Ålandsbanken Abp:lle viidentuhannen (5 000) euron rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.  
​8.3.2017​Finanssivalvonta antanut neljälle yhtiölle julkiset varoitukset ja määrännyt neljälle yhtiölle  seuraamusmaksut Lue lisää​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
​28.2.2017​​Finanssivalvonta on määrännyt Suomen Vahinkovakuutus Oy:lle viidentuhannen (5 000) euron rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisää​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​12.12.2016Finanssivalvonta määrännyt Ixonos Oyj:lle ja Takoma Oyj:lle 5 000 euron seuraamusmaksut Lue lisää​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
​25.11.2016​Finanssivalvonta on määrännyt Investors House Oyj:lle 35 000 euron seuraamusmaksun. Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
​1.9.2016​Finanssivalvonnalta rikemaksu Vakuutusosakeyhtiö Bothnia Internationalille raportointien viivästymisestä Lue lisää​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​14.6.2016​Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Helsingin Seudun Osuuspankille harhaanjohtavasta markkinoinnista Lue lisää​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​13.6.2016​Finanssivalvonnalta julkinen varoitus FIT Biotech Oy:lle. Lue lisää​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​6.6.2016​​Finanssivalvonta on määrännyt 20 000 euron rikemaksun Capstone Volatility Master (Cayman) Limitedille. Yhtiö laiminlöi lyhyeksimyynnistä säädettyä julkistamisvelvollisuutta. Lue lisää​Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​17.2.2016​Finanssivalvonta on arvopaperimarkkinalain nojalla määrännyt Jurase Park Oy:lle kiellon jatkaa osakeannin markkinointia ja velvollisuuden oikaista lainvastainen menettely. Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​19.1.2016​Finanssivalvonta määrännyt seitsemän rikemaksua raportoinnin laiminlyönneistä. Lue lisää​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
​14.12.2015 ​Finanssivalvonta määrännyt rikemaksun Carlson Capital UK LLP:lle julkistettavaksi tarkoitetun lyhyeksimyynti-ilmoituksen viivästymisestä. Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​10.9.2015​Finanssivalvonta määrännyt kaksi rikemaksua SEB-konserniin kuuluville yhtiöille liputusilmoitusten viivästymisistä. Lue lisää​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.

5.6.2015

​Finanssivalvonta on antanut julkiset huomautukset BlackRock, Inc.:lle ja BlackRock Investment Management (UK) Limitedille. Lue lisää​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.

1.6.2015

​Finanssivalvonta on määrännyt Cevian Capital II Master Fund L.P:lle rikemaksun liputusilmoituksen viivästymisestä. Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​

​29.5.2015

​Finanssivalvonta on määrännyt rikemaksun Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedille lyhyeksimyynti-ilmoituksen viivästymisestä. Lue lisääPäätös on lainvoimainen. Yhtiö valitti päätöksestä markkinaoikeuteen, joka hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan 26.4.2016 antamallaan päätöksellä, joka on lainvoimainen.

29.5.2015

​Finanssivalvonta on määrännyt Finnvera Oyj:lle rikemaksun liputusilmoituksen viivästymisestä Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.​
​13.3.2015​Finanssivalvonta on määrännyt kolme rikemaksua raportoinnin laiminlyönneistä. Lue lisää ​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
4.3.2015​Finanssivalvonta on määrännyt kolme rikemaksua liputusilmoitusten viivästymisistä. Lue lisää​Päätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
11.11.2014Finanssivalvonta on määrännyt Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun. Lue lisääMarkkinaoikeus antoi asiassa päätöksensä 23.9.2015. Lue lisää. Finanssivalvonta valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi 14.12.2016 antamallaan päätöksellä valituksen. Markkinaoikeuden päätös jäi siten voimaan. Lue lisää   
10.7.2014 Finanssivalvonta on antanut Aurejärvi Varainhoito Oy:lle julkisen varoituksen toiminnan luotettavaa järjestämistä koskevien säännösten rikkomisesta. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
13.3.2014Finanssivalvonta on määrännyt kaksi rikemaksua sisäpiiri-ilmoitusten laiminlyönneistä. Lue lisääPäätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
7.3.2014Finanssivalvonta on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle julkisen varoituksen. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
22.1.2014 Finanssivalvonta kumoaa päätöksen, jolla se asetti asiamiehen valvomaan Navi Group Oy:n toimintaa. Lue lisää  Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
5.11.2013Finanssivalvonta on määrännyt rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten rikemaksu on lainvoimainen.
16.9.2013Finanssivalvonta on määrännyt kolme rikemaksua raportoinnin laiminlyönneistä. Lue lisääPäätöksistä ei ole valitettu, joten ne ovat lainvoimaisia.
31.7.2013Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Eufex Pankki Oyj:lle. Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen. 
31.5.2013Finanssivalvonta muuttaa Navi Group Oy:lle 9.4.2013 määräämäänsä toimeenpanokieltoa ja rajoittaa edelleen Navi Group Oy:n toimiluvan mukaista toimintaa. Lue lisääPäätös on lainvoimainen. Yhtiö valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan 11.2.2014 antamallaan päätöksellä, joka on lainvoimainen.
28.5.2013Finanssivalvonta on määrännyt Aval Asset Management Oy:lle rikemaksun raportoinnin laiminlyönneistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten rikemaksu on lainvoimainen.
29.4.2013Finanssivalvonta määrää rikemaksun Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy:lle sijoitusrahastolain varojen sijoittamista koskevien rajoitusten rikkomisesta. Lue lisää
Päätöksestä ei ole valitettu, joten rikemaksu on lainvoimainen.
11.4.2013Finanssivalvonta rajoittaa Navi Group Oy:n toimiluvan mukaista toimintaa ja asettaa yhtiöön asiamiehen. Lue lisääPäätökset ovat lainvoimaisia. Yhtiö valitti päätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset kokonaisuudessaan 11.2.2014 antamallaan päätöksellä, joka on lainvoimainen.  
7.2.2013Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Ålandsbanken Abp:lle. Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
20.12.2012 Finanssivalvonta on arvopaperimarkkinalain nojalla määrännyt Vitalon Power Oy:lle kiellon jatkaa osakeannin markkinointia ja velvollisuuden oikaista markkinoinnissa noudattamansa menettely. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
1.11.2012Finanssivalvonta on määrännyt Optium Oy:lle rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten rikemaksu on lainvoimainen.
1.11.2012Finanssivalvonnalta julkinen varoitus L-Fashion Group Oy:n eläkesäätiölle. Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen varoitus on lainvoimainen.
27.9.2012Finanssivalvonta määrännyt kolme rikemaksua raportointien laiminlyönneistä. Lue lisää Päätökset ovat lainvoimaisia.
31.8.2012Finanssivalvonnalta julkinen huomautus Mietoisten Säästöpankille. Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
1.8.2012Finanssivalvonnalta julkinen huomautus Eufex Rahastohallinto Oy:lle. Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
27.6.2012Finanssivalvonta määrännyt seitsemän rikemaksua raportointien laiminlyönneistä. Lue lisää Päätöksistä ei ole valitettu, joten rikemaksut ovat lainvoimaisia.
20.6.2012Finanssivalvonnalta julkinen huomautus ja rikemaksu UB Securities Oy:lle. Lue lisääPäätöksistä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus ja rikemaksu ovat lainvoimaisia.
10.5.2012Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Tapiola Pankki Oy:lle. Lue lisääPäätöksistä ei ole valitettu, joten julkinen varoitus on lainvoimainen.  
20.4.2012Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Pyhäselän Paikallisosuuspankille riskienhallintaa koskevien vaatimusten rikkomisesta. Lue lisääPäätöksistä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
28.2.2012Finanssivalvonta on määrännyt FIM Varainhoito Oy:lle rikemaksun sijoitusrahastolain varojen sijoittamista koskevien rajoitusten rikkomisesta. Lue lisääPäätöksistä ei ole valitettu, joten rikemaksu on lainvoimainen.
30.1.2012Finanssivalvonta on määrännyt Power-Deriva Oy:lle rikemaksun sisäpiirirekisterin pitämiseen liittyvän velvollisuuden laiminlyönnistä. Finanssivalvonnan päätös Päätöksestä ei ole valitettu, joten rikemaksu on lainvoimainen.
12.10.2011
7.9.2011Finanssivalvonnalta julkinen huomautus OP-Pohjola osk:lle liputusvelvollisuuden laiminlyönneistä sekä niihin liittyvästä sisäisen valvonnan puutteellisuudesta. Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
5.5.2011Finanssivalvonnalta julkinen huomautus Ålandsbanken Abp:lle säännöllisen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
5.5.2011Finanssivalvonnalta julkinen huomautus Incap Oyj:lle komission esiteasetuksen ja arvopaperimarkkinalain tiedonantovelvollisuuden laiminlyönneistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
7.12.2010Fivalta julkinen huomautus SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab:lle yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämiseen liittyvien velvollisuuksien laiminlyönnistä. Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
30.9.2010Fiva määrää rikemaksun Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy:lle sijoitusrahaston sääntöjen rikkomisesta. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten rikemaksupäätös on lainvoimainen.
30.9.2010Fivalta julkinen huomautus Icecapital Pankkiiriliike Oy:lle sisäpiirirekisterien pitämiseen liittyvien velvollisuuksien laiminlyönnistä. Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
2.9.2010 Fivalta julkinen huomautus Honkarakenne Oyj:lle säännöllisen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
29.3.2010Finanssivalvonta on peruuttanut Sofia Pankki Oyj:n toimiluvan tallettajien etujen turvaamiseksi. Lue lisääPäätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.
26.5.2009Fivalta julkinen huomautus Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorille liputusvelvollisuuden laiminlyönnistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.
8.4.2009 Fivalta julkinen huomautus ruotsalaiselle Fundior AB:lle esitevelvollisuuden laiminlyönnistä. Lue lisää Päätöksestä ei ole valitettu, joten julkinen huomautus on lainvoimainen.

Vanhat hallinnolliset seuraamukset tiedotearkistossa

Valvontatoimenpiteet-taulukko sisältää luonnollisten henkilöiden osalta kolmen vuoden sisällä annetut hallinnolliset seuraamukset. Tiedot kolme vuotta vanhemmista, luonnollista henkilöä koskevista hallinnollisista seuraamuksista löytyvät lehdistötiedotteiden ja verkkouutisten tiedotearkiston tiedotteista.

 

21.5.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.