Vakuutusedustajaksi rekisteröityminen

Tämä sivu on tarkoitettu rekisteröintiä hakeville vakuutusasiamiehille ja -meklareille. Hakijan tulee ennen rekisteröinnin hakemista perehtyä rekisteröintiedellytyksiin, jotka löytyvät Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmasta. Rekisteröinnin hakemisesta Finanssivalvonta perii hakemusmaksun.

Vakuutusmeklariksi rekisteröintiä hakevan luonnollisen henkilön on suoritettava vakuutusmeklaritutkinto voidakseen rekisteröityä Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Tutkinnon suorittaneen on tunnettava vakuutusedustuksen harjoittamisen kannalta tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutusmeklaritapa sekä hallittava toimeksiannon edellyttämät käytännön toimet. Vakuutusmeklaritutkintoja järjestää vakuutusedustuslautakunta.

Vakuutusasiamiehet

Jos haet rekisteröintiä vakuutusasiamieheksi, joka toimii vakuutusyhtiön lukuun ja vastuulla, niin käytä alla olevia linkkejä.

Vakuutusmeklarit

Jos haet rekisteröintiä vakuutusmeklariksi, joka on vakuutusyhtiöistä riippumaton, niin käytä alla olevia linkkejä.

Mitä tulee tehdä silloin, kun asiamiehen edustama vakuutuksenantaja vaihtuu?

Asiamiehen edustaman vakuutuksenantajan vaihtuessa tai lisättäessä uusi edustettava vakuutuksenantaja tulee Finanssivalvonnalle toimittaa uuden yhtiön antama vahvistus voimassaolevasta asiamiessopimuksesta ja pätevyystodistus. Ota yhteyttä uuden vakuutuksenantajan asiamieshallintoon ja kysy neuvoa. Monilla vakuutusyhtiöillä on käytössään omat lomakepohjat, mutta malli asiamiessopimusvahvistuksesta ja pätevyystodistuksesta löytyy kohdasta Lomakkeet.

Saatuasi paperit ne voi toimittaa sähköpostilla vakuutusedustajat(at)finanssivalvonta.fi. Kyseessä on maksuton rekisterimuutos.

Yhteystiedot

Vakuutusedustajarekisteriä pitää

Finanssivalvonta

Snellmaninkatu 6
PL 103
00101 Helsinki
puhelin 09 183 51


Tekniikasta vastaa OpusCapita Group Oy.

Hakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteet voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen vakuutusedustajat(at)finanssivalvonta.fi.

Hakemuksen liitteet (asiamiehet)

 

9.8.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.