Finanssivalvonta saa sidosryhmiltä hyvän arvosanan toiminnastaan 

Sidosryhmien mielestä Finanssivalvontaa arvostetaan ja se on onnistunut vahvistamaan luottamusta markkinoiden toimintaan. Sidosryhmät toivovat kuitenkin ennakoivampaa sääntelyä sekä vuoropuhelun kehittämistä. Kriittisimmin Finanssivalvontaan suhtautuu vakuutussektori.
Lue lisää sidosryhmätutkimuksesta
 

Komissio konsultoi IFRS-standardien vaikutuksista EU:ssa 

Komissio järjestää julkisen konsultaation kerätäkseen eri osapuolten näkemyksiä IFRS-standardien vaikutuksista. Tulosten perusteella komissio arvioi uudelleen IAS-asetusta.
Lue lisää
 

Finanssiala vahvistaa vakavaraisuuttaan – sijoittajansuojasta huolehdittava 

EU:n finanssivalvontaviranomaiset EBA, EIOPA ja ESMA ovat muistuttaneet pankkeja ja vakuutusyhtiöitä näiden sijoittajansuojavelvoitteista. Markkinoille on jo tullut tuotteita, joilla pankit varautuvat uuteen vakavaraisuussääntelyyn ja vahvistavat omaa vakavaraisuuttaan. Lue lisää

Uusimmat julkaisut ja tiedotteet

Tapahtumakalenteri

Finanssiasiakkaalle 

Finanssiasiakas.fi-sivustolle on koottu perustietoa finanssimarkkinoilla tarjottavista tuotteista ja palveluista.

 Finanssiasiakas.fi-sivustolle

 Fivan varoituslistat

Ongelmatilanteissa Sinua auttavat:

 • Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE
  (Pankki-, Vakuutus- ja Arvopaperilautakunnat)
  fine.fi
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
   Kuluttajaneuvonta 
 • Finanssivalvonnan puhelinneuvonta
  pankki-, sijoitus- ja vakuutusasiakkaille tiistaisin kello 9–10 ja torstaisin kello 14–15
  Puhelin 0800 050 99
  Lue lisää

Listayhtiölle 

Listayhtiölle-sivustolle on koottu tietoa

 • listautumisesta
 • esitteistä
 • tiedonantovelvollisuudesta
 • sisäpiiriasioista

Listayhtiölle-sivustolle