Internationella rekommendationer

Rekommendationer utfärdade av är samlade på deras webbplats:

På initiativ av Financial Stability Forum har sammanställts standardsamlingen Compendium of Standards över de viktigaste internationellt antagna rekommendationerna för finansmarknaderna och den finansiella tillsynen. Standardsamlingen innehåller uppgifter om utgivarna med länkar till dessas webbplatser och en kort beskrivning av respektive rekommendation.