Presentation av information i ett prospekt enligt prospektförordningen

Föreskrifter och anvisningar 9/2019 (pdf)

Presentation av information i ett prospekt enligt prospektförordningen

  • gäller från 4.12.2019 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

  1. Anvisningar om riskfaktorer enligt prospektförordningen

 

Marknadsövervakare Merja Elo
telefon 09 183 5225

Läs mer

Föreskriftssamling